Aktualności

Październik 2021

Październik 2021
Dodano: 08/11/2021

 Nowelizacja prawa rolnego październik 2021


•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie rejestru

Data ogłoszenia 2021-10-29  (Dz. U. 2021, poz. 1971)

 

•Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data ogłoszenia 2021-10-27  (Dz. U. 2021, poz. 1950)

 

•Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

Data ogłoszenia 2021-10-27  (Dz. U. 2021, poz. 1949)

 

•Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Data ogłoszenia 2021-10-27  (Dz. U. 2021, poz. 1948)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Data ogłoszenia 2021-10-27  (Dz. U. 2021, poz. 1944)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Data ogłoszenia 2021-10-21  (Dz. U. 2021, poz. 1912)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-10-18  (Dz. U. 2021, poz. 1881)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-15  (Dz. U. 2021, poz. 1875)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2021 r

Data ogłoszenia 2021-10-15  (Dz. U. 2021, poz. 1874)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-15  (Dz. U. 2021, poz. 1872)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-15  (Dz. U. 2021, poz. 1870)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-15  (Dz. U. 2021, poz. 1869)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Data ogłoszenia 2021-10-15  (Dz. U. 2021, poz. 1866)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-14  (Dz. U. 2021, poz. 1863)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-14  (Dz. U. 2021, poz. 1861)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Data ogłoszenia 2021-10-13  (Dz. U. 2021, poz. 1857)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Data ogłoszenia 2021-10-13  (Dz. U. 2021, poz. 1855)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Data ogłoszenia 2021-10-12  (Dz. U. 2021, poz. 1851)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-10-11  (Dz. U. 2021, poz. 1843)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021

Data ogłoszenia 2021-10-08  (Dz. U. 2021, poz. 1833)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-07  (Dz. U. 2021, poz. 1830)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-07  (Dz. U. 2021, poz. 1829)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r.

Data ogłoszenia 2021-10-07  (Dz. U. 2021, poz. 1827)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-10-06  (Dz. U. 2021, poz. 1824)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Data ogłoszenia 2021-10-05  (Dz. U. 2021, poz. 1819)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Data ogłoszenia 2021-10-05  (Dz. U. 2021, poz. 1812)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-10-04  (Dz. U. 2021, poz. 1809)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-10-04  (Dz. U. 2021, poz. 1807)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań

Data ogłoszenia 2021-10-04  (Dz. U. 2021, poz. 1806)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz