Aktualności

Nowelizacja prawa rolnego maj 2023

Nowelizacja prawa rolnego maj 2023
Dodano: 01/06/2023

Nowelizacja prawa rolnego maj 2023

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Data ogłoszenia 2023-05-31  (Dz. U. 2023, poz. 1037)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Data ogłoszenia 2023-05-31  (Dz. U. 2023, poz. 1035)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin

Data ogłoszenia 2023-05-23  (Dz. U. 2023, poz. 982)

 

•Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym

Data ogłoszenia 2023-05-19  (Dz. U. 2023, poz. 967)

 

•Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2023-05-19  (Dz. U. 2023, poz. 965)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-05-19  (Dz. U. 2023, poz. 959)

 

•Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym

Data ogłoszenia 2023-05-19  (Dz. U. 2023, poz. 967)

 

•Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2023-05-19  (Dz. U. 2023, poz. 965)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczki na wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-05-19  (Dz. U. 2023, poz. 959)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

Data ogłoszenia 2023-05-18  (Dz. U. 2023, poz. 944)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-05-16  (Dz. U. 2023, poz. 929)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych

Data ogłoszenia 2023-05-16  (Dz. U. 2023, poz. 928)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Data ogłoszenia 2023-05-16  (Dz. U. 2023, poz. 922)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2023 r.

Data ogłoszenia 2023-05-12  (Dz. U. 2023, poz. 907)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

Data ogłoszenia 2023-05-12  (Dz. U. 2023, poz. 906)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2022–2024

Data ogłoszenia 2023-05-11  (Dz. U. 2023, poz. 889)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za wykonywanie czynności kontrolnych i przeprowadzanie badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin

Data ogłoszenia 2023-05-10  (Dz. U. 2023, poz. 888)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Data ogłoszenia 2023-05-10  (Dz. U. 2023, poz. 885)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Data ogłoszenia 2023-05-10  (Dz. U. 2023, poz. 881)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

Data ogłoszenia 2023-05-09  (Dz. U. 2023, poz. 872)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Data ogłoszenia 2023-05-09  (Dz. U. 2023, poz. 866)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Data ogłoszenia 2023-05-05  (Dz. U. 2023, poz. 855)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Data ogłoszenia 2023-05-04  (Dz. U. 2023, poz. 844)

 

•Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych

Data ogłoszenia 2023-05-02  (Dz. U. 2023, poz. 840)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz