Aktualności

Gospodarstwa „niskotowarowe” w PROW na lata 2014-2020.

Gospodarstwa „niskotowarowe” w PROW na lata 2014-2020.
Dodano: 18/10/2015

                           Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: PROW 2014-2020) rusza pełną parą - sukcesywnie ogłaszane są nabory w ramach kolejnych poddziałań adresowanych zarówno dla rolników (Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników)  jak i dla jednostek samorządu terytorialnego (Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych").

                      Jednakże podkreślenia wymaga, że PROW 2014-2020 daje szansę na uzyskanie wsparcia nie tylko  przez  właścicieli  dużych gospodarstw lub na  rozbudowę infrastruktury lokalnej.

Pomoc w ramach poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw będzie mogła być   przyznana właścicielom lub posiadaczom  (osobom fizycznym) małych gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 10 tys. euro.


Beneficjentem będzie mógł być rolnik ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

 


                     Pomoc będzie  przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W wyniku zrealizowania inwestycji w gospodarstwie powinny nastąpić zasadnicze zmiany, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosiła 60 tys. zł i będzie wypłacana w formie premii tj.  
w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy w terminie do 9 miesięcy od przyznania pomocy a druga rata, w wysokości 20% kwoty pomocy, po zrealizowaniu biznesplanu.

Premia będzie mogła być  przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

W przypadku małżonków premię będzie mógł otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstw.

Szczegółowy opis poddziałania zawiera:


1. zamieszczony na stronie internetowej  MRiRW


http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020 


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  ( str. 134-136) (plik o nazwie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - skrócona wersja Programu (.pdf 3,96 MB)


2. projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji .


http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274402/katalog/12298485#12298485


Projekt rozporządzenia znajduje się wprawdzie we wczesnej fazie prac legislacyjnych. Niemniej jednak już dziś warto zapoznać się z jego treścią. 


                 Jeśli po lekturze niniejszego artykułu oraz dokumentów wskazanych w jego treści (PROW na lata 2014-2020; projekt rozporządzenia) będziecie mieli Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem – postaramy się sprostać Państwa pytaniom i udzielić wyczerpujących odpowiedzi merytorycznych.

 

 

 

 

 Wasze komentarze (2)

dodaj komentarz

~Rolnik [10-11-2015 00:03:47]
odpowiedz Dostałem bardzo wyczerpującą odpowiedz na pytanie w krótkim czasie. Bardzo polecam .
~Zbyszek [10-11-2015 00:01:01]
odpowiedz Bardzo pomocny artykuł .
* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz