Inne

Konstytucja dla Biznesu

Konstytucja dla Biznesu
Dodano: 04/03/2018

W ostatnich dniach stycznia Sejm uchwalił od lat wyczekiwany przez przedsiębiorców pakiet pięciu ustaw potocznie zwany Konstytucją Biznesu. Jak można przeczytać w komunikacie Sejmu: „To największa od trzydziestu lat reforma prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i być fundamentem dla wszystkich innych przedsiębiorczych aktywności rządu.”
We wspomnianym pakiecie 5-ciu projektów ustaw najważniejszym wydaje się być tzw. Prawo Przedsiębiorców. Ma ono zastąpić ustawę z lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, która była nowelizowana około 90 razy.
Zmiany wprowadzane Konstytucją Biznesu mają dotyczyć przede wszystkim:
- relacji przedsiębiorcy z urzędami oraz załatwiania spraw urzędowych,
- zakładania firmy,
- zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej,
- zasad tworzenie prawa gospodarczego przez państwo,
- obowiązków przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia działalności.
Rząd zapowiada, że wprowadzenie nowego prawa ma zmienić podejście administracji do przedsiębiorcy. Urzędnik ma ułatwiać osobom prowadzącym działalność gospodarczą realizację obowiązków nakładanych na nie przepisami. Szczególnie chronieni mają być średni i mali przedsiębiorcy, dla których czaso- i pracochłonne kontakty z urzędami mocno utrudniają prowadzenie właściwej działalności gospodarczej.


Ułatwienia i korzyści mają przynieść przedsiębiorcom m.in. następujące zasady wprowadzane Konstytucją Biznesu.
1.     „Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.”
Przypomnijmy, że właściwie jest to przywrócenie tych przepisów, gdyż zasada ta działała już na początku lat dziewięćdziesiątych wprowadzona tzw. „reformą Wilczka”.
Przepisy te mają upoważniać przedsiębiorcę do podejmowania wszelkich działań, jeśli nie będą one sprzeczne z wyraźnymi zakazami lub ograniczeniami.
2.    „domniemanie uczciwości przedsiębiorcy.”
Przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, a w przypadku pojawienia się jakichś wątpliwości mają one być rozstrzygane na jego korzyść. 
3.    „przyjazna dla przedsiębiorcy interpretacja przepisów.”
Niejasne przepisy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Jeśli zasadę tę faktycznie uda się powszechnie wdrożyć, to setki tysięcy osób prowadzące działalność gospodarczą mogłyby odetchnąć z ulgą, gdyż jest to jedna z największych bolączek w kontaktach z urzędnikami.
4.    „zasada proporcjonalności”.
Urzędnik w kontakcie z petentem ma przestać być tą silniejszą stroną, która wszystko może. Przykładowo nie będzie mógł żądać od przedsiębiorcy dokumentów, które urząd już posiada.
5.    „powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.”
Ma to być instytucja stworzona na wzór z sukcesem funkcjonującego w Polsce Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie mógł zwracać się do ministrów o wydanie objaśnień do niejasnych, czy bardziej skomplikowanych przepisów oraz interweniować w przypadku łamania praw przedsiębiorców.
6.     „wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej.”
Osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ostatnich pięciu latach i których dochody w każdym miesiącu nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia, będą mogły działać w ramach tzw. działalności nierejestrowej, która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Tym samym nie trzeba będzie jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i płacić od niej składek na ZUS.
7.    „wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm.”
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze sześć miesięcy jej prowadzenia nie będą musieli płacić składek ZUS. Zgłoszenia się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych będą zobowiązani dopełnić w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu siedmiu dni, jak teraz.
Po upływie sześciu miesięcy będą mogli korzystać przez dwa lata z już działającego „małego ZUS”.
8.    „zawieszenie działalności gospodarczej.”
Konstytucja wprowadzi możliwość zawieszenia przez osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas lub bezterminowo. Dotychczas było to możliwe na 24 miesiące.
9.    „portal internetowy dla przedsiębiorców.”
Na portalu przedsiębiorca uzyska informacje jak załatwić sprawy urzędowe, będzie mógł uzyskać potrzebne zaświadczenia czy informacje telefonicznie. Portal przypomni też o zbliżających się terminach urzędowych i zmianach w prawie.
10.    „katalog form działalności reglamentowanej.”
Będą dopuszczalne trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej, natomiast zlikwidowane zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji.
11.    „stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego.”
Ograniczane mają być urzędowe obciążenia dla MŚP. Urzędników obowiązywać ma zasada dążenia do nienakładania nowych obowiązków administracyjnych oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych.
12.    „ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienia prawne.”
Objaśnienia mają być pisane prostym, zrozumiałym językiem. Będą wyjaśniały, jak stosować najtrudniejsze przepisy. Rzecznik Praw Małych i Średnich Firm będzie uprawniony do zobowiązywania ministrów i urzędy centralne do wydawania objaśnień do konkretnych regulacji prawnych.

 

Konstytucja Biznesu zaczęła obowiązywać od 1 marca 2018 r. z wyjątkiem uregulowań dotyczących „ulgi na start”, które mają wejść w życie miesiąc później.
Organizacje przedsiębiorców, jak i sami przedsiębiorcy podchodzą bardzo ostrożnie do oceny wprowadzanych przepisów. Dominuje opinia: „oby nie skończyło się jedynie na zapowiedziach, a w praktyce będzie po staremu”.Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz