Inne

Rolnictwo ekologiczne w krajach Unii Europejskiej

Rolnictwo ekologiczne w krajach Unii Europejskiej
Dodano: 10/05/2019

W krajowych mediach od wielu lat autorzy licznych publikacji wskazują na szansę, jaką mogą być dla polskich rolników uprawy ekologiczne. Przyjrzymy się więc, jak ważne dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej jest rolnictwo ekologiczne, jak się rozwinęło w ciągu ostatnich dziesięciu lat, jak dużą powierzchnię zajmuje w każdym z krajów, gdzie w tych wszystkich statystykach znajduje się polskie rolnictwo i czy wykorzystuje szansę jaką w powszechnej opinii naszych analityków i dziennikarzy ma ono stwarzać dla polskich producentów rolnych.  


Zanim przejdziemy do szczegółowych danych dotyczących poszczególnych krajów, przytoczymy ogólne informacje o całej Unii Europejskiej. Dwadzieścia lat temu w krajach obecnego U-28 uprawy ekologiczne zajmowały ok. 4 mln hektarów. Po 15 latach, czyli w roku 2017 obszar upraw „eco” zajmuje powierzchnię trzykrotnie większą, bo ponad 12,5 mln hektarów.
Produkcję ekologiczną w Unii Europejskiej obecnie prowadzi ok. 200 tys. gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te zajmują się zarówno produkcją roślinną, jak i hodowlą zwierząt. W przypadku produkcji roślinnej dominujący udział w łącznej powierzchni upraw ekologicznych w UE zajmują trwałe użytki zielone (55%). Kolejne pod względem wielkości areałów są zboża (ok. 17%), użytki trwałe (sady i plantacje – ok. 13%) oraz warzywa (9%).


Strukturę upraw ekologicznych w Unii Europejskiej przedstawiamy na diagramie.


W hodowli największy udział mają owce (43%), a dalej bydło (33%%), świnie oraz kozy - obie grupy nieco poniżej 10%.  
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej przystępujących do UE w 2004 roku powszechnie wyrażane było przekonanie, że uprawy ekologiczne stanowią szansę dla nich na mocne zaistnienie w gospodarce rolnej zjednoczonej Europy.
Po kilkunastu latach widać, że szansa ta nie została przez nie wykorzystane.
W 2017 roku 79% powierzchni upraw ekologicznych oraz 83% gospodarstw rolnych prowadzących taka produkcję zlokalizowana była w krajach „Starej Unii”.
Jedynie cztery kraje spośród tych, które weszły do UE w 2004 r., mają znaczącą wielkość upraw ekologicznych. Są to: Estonia – 19,4% w stosunku do całej powierzchni upraw w kraju, Czechy – 14,1%, Łotwa – 13,9% oraz Słowacja – 9,9%.
W celu umożliwienia wyrobienia sobie opinii, jak przebiegają procesy rozwoju rolnictwa ekologicznego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej prezentujemy poniżej zestawienie, w którym zebrane zostały dane dotyczące powierzchni tych upraw w latach 2010, 2015 i 2017 oraz ich udziału w łącznej powierzchni ziem uprawnych w każdym z krajów.


Powierzchnia upraw ekologicznych w krajach Unii Europejskiej wg Eurostat


Warte podkreślenia jest przodownictwo Hiszpanii w rolnictwie ekologicznym Europy pod względem areału wykorzystywanego w tym celu. Jest to jedyny kraj w Europie, w którym powierzchnia upraw ekologicznych przekroczyła 2 mln hektarów. Tuż za Hiszpanią są Włochy, gdzie produkcja roślin ECO wytwarzana jest na powierzchni o niecałe o 100 hektarów mniejszej (1.915 ha).

 

Dynamika wzrostu areału upraw ekologicznych w poszczególnych krajach wskazuje na to, że w najbliższych latach to właśnie Włochy staną się liderem w UE pod tym względem. W ciągu dwóch lat, tj. od 2015 r. do 2017 r., powierzchnia wykorzystywana pod taką produkcję w Hiszpanii zwiększyła o prawie o 100 hektarów, natomiast we Włoszech aż o 420 hektarów.

 

Kolejne miejsca zaraz po Hiszpanii i Włochach zajmują Francja i Niemcy z areałem odpowiednio 1.670 ha oraz 1.136 ha. Powierzchnia upraw ekologicznych w tych czterech krajach wynosi 54% łącznego areału takich upraw w 28 krajach Unii Europejskiej. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Hiszpania jest liderem w uprawach ekologicznych pod względem areału upraw, natomiast udział upraw ekologicznych w łącznej powierzchni upraw w danym kraju wynosi w Hiszpanii 8,7% przy średniej dla UE 7,0%. W takiej klasyfikacji wg danych Eurostatu za 2017 rok zdecydowanym liderem w Unii Europejskiej jest Austria – 23,4%, która wyprzedza Estonię (19,6%), Szwecję (19,2%) oraz Włochy (14,9%).

 

Zdecydowanym liderem wśród krajów z najmniejszym areałem upraw ekologicznych jest Malta, na której zajmują one powierzchnie ok. 60 hektarów, z udziałem rzędu 0,4% w łącznym areale upraw. Kolejne miejsca w tej mało zaszczytnej klasyfikacji od lat okupują: Irlandia (udział 1,7%), Rumunia 1,9%, Wielka Brytania 2,9%, Holandia 3,1%, a dalej „dwa bratanki” Polska 3,4% oraz Węgry 3,7%.Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz