Inne

Czołowi światowi producenci gruszek

Czołowi światowi producenci gruszek
Dodano: 25/04/2020

Gruszki. Owoce te nie są zbyt popularne na świecie. Jedynie w osiemnastu krajach zbiory tych owoców przekraczają poziom 10 tys. ton. Dla porównania aż 23 kraje na świecie produkują jabłka w ilości dziesięciokrotnie większej, ponad 100 tys. ton. 

Według lutowych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) w aktualnym sezonie 2019/2020 światowa produkcja gruszek ma wynieść nieco ponad 23 mln ton. 

 

 

 

Produkcja. 

 

Rynek światowych producentów gruszek można bez trudu scharakteryzować paroma zdaniami. Jest to rynek zdominowany przez jeden kraj, który produkuje niemal ¾ wolumenu światowego. Są to Chiny. Drugie miejsce zajmuje Unia Europejska z udziałem 9,5%, a trzecie Stany Zjednoczone – 3,1%. 

Drugą cechą charakteryzującą ten rynek jest koncentracja produkcji w kilku krajach. Zbiory w dziesięciu czołowych stanowią ponad 97% światowej produkcji gruszek. 

Jak wielka jest dominacja Chin na tym rynku świetnie ilustruje poniższy diagram. 

 

 

Wykres ten składa się z jednego wysokiego słupka, następnego drugiego dużo, dużo mniejszego, ale jeszcze wyraźnie zaznaczonego, a kolejne to już całkowite wypłaszczenie wykresu z niewielkimi, niewidocznym różnicami między kolejnymi krajami. 

Reasumując, w światowej produkcji wynoszącej trochę ponad 23 mln ton, najwięcej gruszek zbierają Chińczycy, bo ponad 17 mln ton. W krajach UE-27 zbiory w 2019 roku wyniosły 2,184 mln ton, a kolejni producenci nie przekraczali już nawet 1 miliona ton. Trzecie miejsce w produkcji gruszek na świecie zajmują Stany Zjednoczone z produkcją 726 tys. ton i kolejne Argentyna – 590 tys. ton, Turcja – 490 tys. ton, RPA – 415 tys. ton, Indie – 340 tys. ton. Ostatnie trzy miejsca zamykające pierwszą dziesiątkę okupują: Japonia, Rosja i Chile z produkcją rzędu 200-300 tys. ton.   

 

Spożycie krajowe świeżych owoców.

 

Przyjrzyjmy się jak wygląda spożycie wewnętrzne świeżych, nieprzetworzonych gruszek wśród dziesięciu czołowych ich producentów na świecie. Zależności te przedstawiamy na poniższym wykresie. 

 

 

Niestety ze względu na tak dużą dominację Chin wykres jest mało czytelny. 

Można zaobserwować jedynie w przypadku Chin i Unii Europejskiej, że spożycie krajowe jest niższe o ok. 10% od produkcji. W przypadku kolejnych krajów, czyli począwszy od zajmujących trzecie miejsce Stanów Zjednoczonych  

po 10. na liście Chile, niewiele można dostrzec. 

Dlatego też zastosujemy nietypową metodę i wyeliminujemy z zestawienia lidera prezentując jedynie dane dotyczące krajów zajmujące miejsca od 2-9. 

Po usunięciu danych Chin pozostałe kraje prezentują się jak poniżej. 

 

 

Oto jakie wnioski możemy wyciągnąć z powyższych informacji:

- z 22,5 mln ton owoców zbieranych w tych 10 krajach, aż 19,0 mln ton stanowi spożycie wewnętrzne świeżych, nieprzetworzonych owoców (84,0%), czyli bardzo mały wolumen może być przeznaczony na eksport, czy też na potrzeby przemysłu przetwórczego,

- w ośmiu z tych krajów zbiory całkowicie pokrywają spożycie wewnętrzne świeżych owoców, a dwa kraje – Rosja i Indie – swoje zapotrzebowanie krajowe wspomagają importem,

Z powyższego wynika jeszcze jeden wniosek, że na świecie owoc ten nie zalicza się do najpopularniejszych.

 

Przetwórstwo krajowe.

 

Na poniższym wykresie pokazujemy, jaki wolumen gruszek przerabiany jest w 10 krajach o największej ich produkcji.  

 

  

Jedynie 11% światowej produkcji jest przetwarzana (2,521 mln ton), z czego ponad 99% w krajach z grupy 10-ciu największych producentów.  

 

Eksport.

 

Z wcześniejszych danych wynika, że na eksport może zostać przeznaczona niewielka część światowej produkcji gruszek. 

Możemy to potwierdzić, analizując dane dotyczące eksportu przedstawione na poniższym wykresie. 

 

 

Prognozy dotyczące wielkości eksportu gruszek w sezonie 2019/2020 określają wolumen, który zostanie sprzedany za granicę na poziomie 1,782 mln ton, czyli 7,7% światowej produkcji. 

W lutowych prognozach USDA ujętych jest 18 krajów, które w obecnym sezonie wyeksportują minimum 100 ton gruszek. 

 

Import.

 

Jak wcześniej dowodziliśmy na świecie gruszki nie są zaliczane do najpopularniejszych owoców. Niemniej jednak grupa krajów importujących gruszki w ilości minimum 100 ton jest niemal dwukrotnie liczniejsza niż grupa krajów eksportujących takie ilości. 

 

 

Charakterystycznymi cechami globalnych obrotów zagranicznych gruszkami są:

- mały wolumen w stosunku do wyprodukowanego (7,7%),

- nieliczna grupa eksporterów – 18 krajów przy kryterium sprzedaży za granicę minimum 100 ton,

- znacznie liczniejsza grupa krajów importerów – 33 kraje przy takim kryterium. 

 Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz