Inne

Stan upraw w kraju po ostrej zimie

Stan upraw w kraju po ostrej zimie
Dodano: 19/05/2021

Stan upraw w kraju po ostrej zimie. 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Oziminy.
29 kwietnia Główny Urząd Statystyczny opublikował „Wstępną ocenę przezimowania upraw w 2021 r.”. Ocena została opracowana na podstawie badań monolitowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu br. W drugiej połowie maja rzeczoznawcy wojewódzcy przeprowadzą ostateczną ocenę przezimowania upraw. 
Najważniejsze konkluzje „oceny wstępnej”. 
- oziminy po okresie zimowym są w dobrej kondycji, 
- areał ozimin do zaorania po zimie jest niewielki,
- nawilgotnienie wierzchniej warstwy gleby w początkowej fazie okresu wegetacyjnego było wystarczające,
- wznowienie wegetacji ozimin po zimie miało miejsce w drugiej połowie marca,
- w optymalnych dla ozimin warunkach agrotechnicznych wysiano w 2020 roku od 77% do 83% areału zbóż oraz 83% powierzchni rzepaku (szczegółowe dane prezentujemy w tabeli w dalszej części artykułu),
- w listopadzie 2020 roku utrzymujące się dosyć wysokie temperatury wraz z niezłym nawilgoceniem gleby stwarzały warunki dogodne dla wschodów, wzrostów i krzewienia się ozimin. Jednocześnie dobowe mocne wahania temperatury umożliwiały uprawom zahartowanie się przed okresem zimowym,
- w grudniu utrzymywała się wysoka temperatura umożliwiała roślinom dalsze wzmacnianie się, wzrosty i rozkrzewianie się, 
- w styczniu i lutym wystarczająca pokrywa śnieżna wystarczająco chroniła rośliny przed mrozami sięgającymi -20 stopni Celsjusza występującymi na znacznych obszarach kraju, 
- w ostatniej dekadzie marca ruszyła wegetacja ozimin na przeważającym obszarze kraju. Opady przekraczające normy wieloletnie zapewniały odpowiednie nawilgocenie gleby,  
- stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku w kwietniu br. w większości oceniono lepiej, niż rok wcześniej. Jedynym wyjątkiem jest pszenica ozima, która uzyskała nieco niższą ocenę, Natomiast dużo lepsze oceny otrzymały żyto oraz mieszanki zbożowe,
- dzięki dobrym warunkom pogodowym do zaorania został zakwalifikowany bardzo mały areał ozimin. W przypadku zbóż ozimych wyniósł on 0,2% zasiewów, a rzepaku jedynie 0,1% powierzchni. 
Poniżej w tabeli prezentujemy szczegółowe dane dotyczące m.in. oceny stanu ozimin po okresie zimowym w porównaniu z oceną o rok wcześniejszą i obsianego areału. 
 
 
 
 
Producenci rolni w Polsce mieli jesienią 2020 roku niezłe warunki pogodowe w trakcie wysiewu ozimin. Warunki takie miały zboża ozime i rzepak wysiane na 80% łącznej powierzchni tych upraw. Do tego w następnych miesiącach pogoda w całym kraju była jeszcze lepsza i wpłynęła na poprawę kondycji upraw w całym kraju. 
 
Sady, plantacje owocowe i uprawy ogrodnicze. 

Plantacje sadownicze przezimowały nieźle. Straty spowodowane przez silne mrozy wystąpiły lokalnie, na bardzo małych obszarach. Niskie temperatury w marcu i kwietniu nie sprzyjały wegetacji i spowolniły rozwój pąków kwiatowych. Dzięki temu były one w znacznie mniejszym stopniu narażone na uszkodzenie w czasie przymrozków. 
Krzewy owocowe również dobrze przetrwały zimę. Pomogła w tym obfita pokrywa śnieżna występująca w czasie największych mrozów. 
Ze względu na niskie  temperatury utrzymujące się w marcu i kwietniu br. znacząco opóźniły siew warzyw gruntowych. Sytuacja ta spowodowała wzmożone zainteresowanie producentów rolnych uprawami wczesnych odmian warzyw przy wykorzystaniu agrowłókniny i tuneli foliowych.  


Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz