Nowelizacja Prawa Rolnego

Grudzień 2016

Grudzień 2016
Dodano: 04/03/2017

Grudzień 2016

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru
Data ogłoszenia 2016-12-30  (Dz. U. 2016, poz. 2304)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019Data ogłoszenia 2016-12-29  (Dz. U. 2016, poz. 2239)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2017 r.
Data ogłoszenia 2016-12-29  (Dz. U. 2016, poz. 2239)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów
Data ogłoszenia 2016-12-92  (Dz. U. 2016, poz. 2128)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r.
Data ogłoszenia 2016-12-28  (Dz. U. 2016, poz. 2191)

•    Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Data ogłoszenia 2016-12-81  (Dz. U. 2016, poz. 2128)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików
Data ogłoszenia 2016-12-28  (Dz. U. 2016, poz. 2172)

•    Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Data ogłoszenia 2016-12-28  (Dz. U. 2016, poz. 2170)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Data ogłoszenia 2016-12-27  (Dz. U. 2016, poz. 2161)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi
Data ogłoszenia 2016-12-27  (Dz. U. 2016, poz. 2160)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
Data ogłoszenia 2016-12-27 (Dz. U. 2016, poz. 2159)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”
Data ogłoszenia 2016-12-27  (Dz. U. 2016, poz. 2148)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom
Data ogłoszenia 2016-12-23  (Dz. U. 2016, poz. 2144)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku
Data ogłoszenia 2016-12-23  (Dz. U. 2016, poz. 2139)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych
Data ogłoszenia 2016-12-23  (Dz. U. 2016, poz. 2136)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Data ogłoszenia 2016-12-20  (Dz. U. 2016, poz. 2091)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie
Data ogłoszenia 2016-12-19  (Dz. U. 2016, poz. 2061)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Data ogłoszenia 2016-12-19  (Dz. U. 2016, poz. 2058)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Data ogłoszenia 2016-12-16  (Dz. U. 2016, poz. 2052)

•    Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Data ogłoszenia 2016-12-16  (Dz. U. 2016, poz. 2048)

•    Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Data ogłoszenia 2016-12-16  (Dz. U. 2016, poz. 2043)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
Data ogłoszenia 2016-12-19  (Dz. U. 2016, poz. 2015)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt
Data ogłoszenia 2016-12-15  (Dz. U. 2016, poz. 2018)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie
Data ogłoszenia 2016-12-14  (Dz. U. 2016, poz. 2015)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data ogłoszenia 2016-12-14  (Dz. U. 2016, poz. 2014)

•    Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Data ogłoszenia 2016-12-13  (Dz. U. 2016, poz. 2007)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Data ogłoszenia 2016-12-12  (Dz. U. 2016, poz. 2002)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań
Data ogłoszenia 2016-12-12  (Dz. U. 2016, poz. 1998)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt
Data ogłoszenia 2016-12-09  (Dz. U. 2016, poz. 1989)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Data ogłoszenia 2016-12-07  (Dz. U. 2016, poz. 1974)

•    Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
Data ogłoszenia 2016-12-05  (Dz. U. 2016, poz. 1961)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych
Data ogłoszenia 2016-12-05  (Dz. U. 2016, poz. 1956)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz