Nowelizacja Prawa Rolnego

Grudzień 2017

Grudzień 2017
Dodano: 04/01/2018

Grudzień 2017

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
Data ogłoszenia 2017-12-30  (Dz. U. 2017, poz. 2503)

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą
Data ogłoszenia 2017-12-29  (Dz. U. 2017, poz. 2483)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych
Data ogłoszenia 2017-12-29  (Dz. U. 2017, poz. 2461)

•    Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Data ogłoszenia 2017-12-28  (Dz. U. 2017, poz. 2455)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018–2020
Data ogłoszenia 2017-12-22  (Dz. U. 2017, poz. 2403)

•    Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Data ogłoszenia 2017-12-21  (Dz. U. 2017, poz. 2393)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
Data ogłoszenia 2017-12-21  (Dz. U. 2017, poz. 2392)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
Data ogłoszenia 2017-12-20  (Dz. U. 2017, poz. 2382)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
Data ogłoszenia 2017-12-20  (Dz. U. 2017, poz. 2378)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego
Data ogłoszenia 2017-12-15  (Dz. U. 2017, poz. 2354)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie
Data ogłoszenia 2017-12-15  (Dz. U. 2017, poz. 2353)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Data ogłoszenia 2017-12-14  (Dz. U. 2017, poz. 2336)

•    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
Data ogłoszenia 2017-12-14  (Dz. U. 2017, poz. 2334)

•    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia 2017-12-13  (Dz. U. 2017, poz. 2325)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Data ogłoszenia 2017-12-07  (Dz. U. 2017, poz. 2278)

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń
Data ogłoszenia 2017-12-07  (Dz. U. 2017, poz. 2272)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2017-12-06  (Dz. U. 2017, poz. 2261)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
Data ogłoszenia 2017-12-05  (Dz. U. 2017, poz. 2246)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej
Data ogłoszenia 2017-12-04  (Dz. U. 2017, poz. 2235)

•    Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Data ogłoszenia 2017-12-04  (Dz. U. 2017, poz. 2233)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz