Nowelizacja Prawa Rolnego

Kwiecień 2018

Kwiecień 2018
Dodano: 15/05/2018

Kwiecień 2018

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Data ogłoszenia 2018-04-30  (Dz. U. 2017, poz. 818)

•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Data ogłoszenia 2018-04-25  (Dz. U. 2017, poz. 774)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-04-23  (Dz. U. 2017, poz. 759)

•    Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
Data ogłoszenia 2018-04-13  (Dz. U. 2017, poz. 728)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Data ogłoszenia 2018-04-12  (Dz. U. 2017, poz. 719)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
Data ogłoszenia 2018-04-11  (Dz. U. 2017, poz. 711)

•    Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne
Data ogłoszenia 2018-04-11  (Dz. U. 2017, poz. 710)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
Data ogłoszenia 2018-04-09  (Dz. U. 2017, poz. 692)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Data ogłoszenia 2018-04-09  (Dz. U. 2017, poz. 688)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
Data ogłoszenia 2018-04-09  (Dz. U. 2017, poz. 686)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data ogłoszenia 2018-04-06  (Dz. U. 2017, poz. 668)

•    Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Data ogłoszenia 2018-04- 04(Dz. U. 2017, poz. 664)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz