Nowelizacja Prawa Rolnego

Maj 2018

Maj 2018
Dodano: 21/06/2018

Maj 2018

•    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2018-05-30  (Dz. U. 2017, poz. 1039)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)
Data ogłoszenia 2018-05-29  (Dz. U. 2017, poz. 1038)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych
Data ogłoszenia 2018-05-29  (Dz. U. 2017, poz. 1021)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Data ogłoszenia 2018-05-29  (Dz. U. 2017, poz. 1926)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-05-28  (Dz. U. 2017, poz. 1021)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-05-28  (Dz. U. 2017, poz. 1915)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Data ogłoszenia 2018-05-24  (Dz. U. 2017, poz. 995)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym
Data ogłoszenia 2018-05-13  (Dz. U. 2017, poz. 994)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Data ogłoszenia 2018-05-22  (Dz. U. 2017, poz. 966)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
Data ogłoszenia 2018-05-18  (Dz. U. 2017, poz. 945)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
Data ogłoszenia 2018-05-18  (Dz. U. 2017, poz. 938)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych
Data ogłoszenia 2018-05-17  (Dz. U. 2017, poz. 934)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004)
Data ogłoszenia 2018-05-17  (Dz. U. 2017, poz. 923)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019
Data ogłoszenia 2018-05-17  (Dz. U. 2017, poz. 921)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty
Data ogłoszenia 2018-05-17  (Dz. U. 2017, poz. 920)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047)
Data ogłoszenia 2018-05-16  (Dz. U. 2017, poz. 919)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Data ogłoszenia 2018-05-15  (Dz. U. 2017, poz. 908)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)
Data ogłoszenia 2018-05-15  (Dz. U. 2017, poz. 906)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)
Data ogłoszenia 2018-05-15  (Dz. U. 2017, poz. 905)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)
Data ogłoszenia 2018-05-15  (Dz. U. 2017, poz. 902)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)
Data ogłoszenia 2018-05-15  (Dz. U. 2017, poz. 901)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037)
Data ogłoszenia 2018-05-15  (Dz. U. 2017, poz. 899)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-05-15 (Dz. U. 2017, poz. 897)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036)
Data ogłoszenia 2018-05-14  (Dz. U. 2017, poz. 895)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001)
Data ogłoszenia 2018-05-14  (Dz. U. 2017, poz. 889)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-05-14  (Dz. U. 2017, poz. 884)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086)
Data ogłoszenia 2018-05-11  (Dz. U. 2017, poz. 882)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie (PLH140013)
Data ogłoszenia 2018-05-11  (Dz. U. 2017, poz. 879)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie
Data ogłoszenia 2018-05-11 (Dz. U. 2017, poz. 872)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 869)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 868)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034)
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 866)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037)
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 863)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048)
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 862)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 861)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 860)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018)
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 859)

•    Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2018-05-10  (Dz. U. 2017, poz. 858)

•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
Data ogłoszenia 2018-05-09  (Dz. U. 2017, poz. 856)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044)
Data ogłoszenia 2018-05-08  (Dz. U. 2017, poz. 851)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe (PLH140052)
Data ogłoszenia 2018-05-08  (Dz. U. 2017, poz. 846)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032)
Data ogłoszenia 2018-05-07  (Dz. U. 2017, poz. 841)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015)
Data ogłoszenia 2018-05-07  (Dz. U. 2017, poz. 840)

•    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047)
Data ogłoszenia 2018-05-07  (Dz. U. 2017, poz. 836)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
Data ogłoszenia 2018-05-02  (Dz. U. 2017, poz. 827)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Data ogłoszenia 2018-05-02  (Dz. U. 2017, poz. 826)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz