Nowelizacja Prawa Rolnego

Październik 2019

Październik 2019
Dodano: 05/11/2019

Październik 2019

•    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Data ogłoszenia 2019-10-30  (Dz. U. 2019, poz. 2087)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych
Data ogłoszenia 2019-10-25  (Dz. U. 2019, poz. 2042)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-10-24  (Dz. U. 2019, poz. 2023)

•    Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Data ogłoszenia 2019-10-23  (Dz. U. 2019, poz. 2012)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Data ogłoszenia 2019-10-23  (Dz. U. 2019, poz. 2010)

•    Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Data ogłoszenia 2019-10-21  (Dz. U. 2019, poz. 1999)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przekazywania przez agencję płatniczą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów
Data ogłoszenia 2019-10-21  (Dz. U. 2019, poz. 1993)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Aromia bungii (Faldermann)
Data ogłoszenia 2019-10-18  (Dz. U. 2019, poz. 1986)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości
Data ogłoszenia 2019-10-17  (Dz. U. 2019, poz. 1977)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Data ogłoszenia 2019-10-16  (Dz. U. 2019, poz. 1976)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania
Data ogłoszenia 2019-10-16  (Dz. U. 2019, poz. 1974)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-15  (Dz. U. 2019, poz. 1970)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
Data ogłoszenia 2019-10-15  (Dz. U. 2019, poz. 1966)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-15  (Dz. U. 2019, poz. 1964)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-15  (Dz. U. 2019, poz. 1963)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-15  (Dz. U. 2019, poz. 1962)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-15  (Dz. U. 2019, poz. 1959)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-15  (Dz. U. 2019, poz. 1958)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-15  (Dz. U. 2019, poz. 1957)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-11  (Dz. U. 2019, poz. 1941)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw
Data ogłoszenia 2019-10-11  (Dz. U. 2019, poz. 1939)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków
Data ogłoszenia 2019-10-11  (Dz. U. 2019, poz. 1935)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-11  (Dz. U. 2019, poz. 1934)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat
Data ogłoszenia 2019-10-09  (Dz. U. 2019, poz. 1916)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-10-09  (Dz. U. 2019, poz. 1910)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin
Data ogłoszenia 2019-10-04  (Dz. U. 2019, poz. 1890)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Data ogłoszenia 2019-10-02  (Dz. U. 2019, poz. 1867)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
Data ogłoszenia 2019-10-02  (Dz. U. 2019, poz. 1866)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz