Nowelizacja Prawa Rolnego

Listopad 2021

Listopad 2021
Dodano: 08/12/2021

Nowelizacja prawa rolnego listopad 2021

 

•Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Data ogłoszenia 2021-11-30  (Dz. U. 2021, poz. 2192)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2021-11-30  (Dz. U. 2021, poz. 2183)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wzorów formularzy, na których przekazuje się informacje o organizacji zawodów konnych i kryteriach podziału nagród pieniężnych lub zysków z tych zawodów

Data ogłoszenia 2021-11-29  (Dz. U. 2021, poz. 2167)

 

•Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Data ogłoszenia 2021-11-29  (Dz. U. 2021, poz. 2163)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

Data ogłoszenia 2021-11-26  (Dz. U. 2021, poz. 2159)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

Data ogłoszenia 2021-11-26  (Dz. U. 2021, poz. 2154)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-11-26  (Dz. U. 2021, poz. 2145)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Data ogłoszenia 2021-11-24  (Dz. U. 2021, poz. 2114)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-11-22  (Dz. U. 2021, poz. 2101)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

Data ogłoszenia 2021-11-19  (Dz. U. 2021, poz. 2092)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2021-11-19  (Dz. U. 2021, poz. 2087)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Data ogłoszenia 2021-11-16  (Dz. U. 2021, poz. 2059)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Data ogłoszenia 2021-11-10  (Dz. U. 2021, poz. 2040)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych

Data ogłoszenia 2021-11-10  (Dz. U. 2021, poz. 2036)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem 2036 organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

Data ogłoszenia 2021-11-09  (Dz. U. 2021, poz. 2030)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu wykonywania czynności kontrolnych w krajowych instytucjach płatniczych

Data ogłoszenia 2021-11-09  (Dz. U. 2021, poz. 2024)

 

•Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

Data ogłoszenia 2021-11-05  (Dz. U. 2021, poz. 2010)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych

Data ogłoszenia 2021-11-05  (Dz. U. 2021, poz. 2009)

 

•Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Data ogłoszenia 2021-11-02  (Dz. U. 2021, poz. 1986)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz