Nowelizacja Prawa Rolnego

Styczeń 2022

Styczeń 2022
Dodano: 08/02/2022

Nowelizacja prawa rolnego styczeń 2022

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-01-31  (Dz. U. 2022, poz. 227)

 

•Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Data ogłoszenia 2022-01-31  (Dz. U. 2022, poz. 219)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Data ogłoszenia 2022-01-28  (Dz. U. 2022, poz. 203)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-01-28  (Dz. U. 2022, poz. 201)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Data ogłoszenia 2022-01-26  (Dz. U. 2022, poz. 185)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych

Data ogłoszenia 2022-01-26  (Dz. U. 2022, poz. 183)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Data ogłoszenia 2022-01-26  (Dz. U. 2022, poz. 180)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich

Data ogłoszenia 2022-01-26  (Dz. U. 2022, poz. 177)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Data ogłoszenia 2022-01-26  (Dz. U. 2022, poz. 175)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Data ogłoszenia 2022-01-24  (Dz. U. 2022, poz. 159)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-01-24  (Dz. U. 2022, poz. 155)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-01-21  (Dz. U. 2022, poz. 142)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.

Data ogłoszenia 2022-01-21  (Dz. U. 2022, poz. 141)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Data ogłoszenia 2022-01-20  (Dz. U. 2022, poz. 140)

 

•Ustawa z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Data ogłoszenia 2022-01-20  (Dz. U. 2022, poz. 138)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Data ogłoszenia 2022-01-18  (Dz. U. 2022, poz. 114)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych

Data ogłoszenia 2022-01-17  (Dz. U. 2022, poz. 99)

 

•Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-01-14  (Dz. U. 2022, poz. 88)

 

•Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Data ogłoszenia 2022-01-13  (Dz. U. 2022, poz. 84)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

Data ogłoszenia 2022-01-11  (Dz. U. 2022, poz. 57)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Data ogłoszenia 2022-01-11  (Dz. U. 2022, poz. 49)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2022-01-11  (Dz. U. 2022, poz. 45)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin

Data ogłoszenia 2022-01-10  (Dz. U. 2022, poz. 33)

 

•Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Data ogłoszenia 2022-01-10  (Dz. U. 2022, poz. 30)

 

•Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich

Data ogłoszenia 2022-01-05  (Dz. U. 2022, poz. 24)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz