Nowelizacja Prawa Rolnego

Lipiec 2022

Lipiec 2022
Dodano: 03/08/2022

Nowelizacja prawa rolnego lipiec 2022

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Data ogłoszenia 2022-07-26  (Dz. U. 2022, poz. 1589)

 

•Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2022-07-27  (Dz. U. 2022, poz. 1576)

 

•Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2022-07-27  (Dz. U. 2022, poz. 1570)

 

•Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Data ogłoszenia 2022-07-26  (Dz. U. 2022, poz. 1558)

 

•Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2022-07-26  (Dz. U. 2022, poz. 1557)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Data ogłoszenia 2022-07-26  (Dz. U. 2022, poz. 1556)

 

•Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2022-07-25  (Dz. U. 2022, poz. 1549)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-07-22  (Dz. U. 2022, poz. 1538)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2022-07-21  (Dz. U. 2022, poz. 1536)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

Data ogłoszenia 2022-07-21  (Dz. U. 2022, poz. 1526)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Data ogłoszenia 2022-07-20  (Dz. U. 2022, poz. 1524)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-07-20  (Dz. U. 2022, poz. 1519)

 

•J

Data ogłoszenia 2022-07-  (Dz. U. 2022, poz. )

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych

Data ogłoszenia 2022-07-19  (Dz. U. 2022, poz. 1506)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie metod analiz fermentowanych napojów winiarskich wykonywanych w ramach nadzoru nad jakością handlową tych napojów

Data ogłoszenia 2022-07-12  (Dz. U. 2022, poz. 1469)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

Data ogłoszenia 2022-07-08  (Dz. U. 2022, poz. 1445)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-07-06  (Dz. U. 2022, poz. 1423)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-07-06  (Dz. U. 2022, poz. 1420)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz