Nowelizacja Prawa Rolnego

Kwiecień 2022

Kwiecień 2022
Dodano: 15/05/2022

Nowelizacja prawa rolnego kwiecień 2022

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

Data ogłoszenia 2022-05-04  (Dz. U. 2022, poz. 946)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Data ogłoszenia 2022-04-28  (Dz. U. 2022, poz. 933)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-04-28  (Dz. U. 2022, poz. 922)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

Data ogłoszenia 2022-04-28  (Dz. U. 2022, poz. 917)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

Data ogłoszenia 2022-04-28  (Dz. U. 2022, poz. 916)

 

•Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-04-25  (Dz. U. 2022, poz. 887)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek

Data ogłoszenia 2022-04-22  (Dz. U. 2022, poz. 880)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Data ogłoszenia 2022-04-21  (Dz. U. 2022, poz. 862)

 

•Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

Data ogłoszenia 2022-04-20  (Dz. U. 2022, poz. 855)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Data ogłoszenia 2022-04-21  (Dz. U. 2022, poz. 862)

 

•Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

Data ogłoszenia 2022-04-20  (Dz. U. 2022, poz. 855)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2022-04-19  (Dz. U. 2022, poz. 846)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Data ogłoszenia 2022-04-19  (Dz. U. 2022, poz. 844)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek

Data ogłoszenia 2022-04-14  (Dz. U. 2022, poz. 825)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Data ogłoszenia 2022-04-14  (Dz. U. 2022, poz. 824)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego

Data ogłoszenia 2022-04-14  (Dz. U. 2022, poz. 823)

 

•Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-04-13  (Dz. U. 2022, poz. 817)

 

•Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

Data ogłoszenia 2022-04-12  (Dz. U. 2022, poz. 804)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Data ogłoszenia 2022-04-12  (Dz. U. 2022, poz. 801)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

Data ogłoszenia 2022-04-11  (Dz. U. 2022, poz. 798)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną

Data ogłoszenia 2022-04-11  (Dz. U. 2022, poz. 796)

 

•Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związany

Data ogłoszenia 2022-04-11  (Dz. U. 2022, poz. 794)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-04-08  (Dz. U. 2022, poz. 785)

 

•Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-04-08  (Dz. U. 2022, poz. 781)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

Data ogłoszenia 2022-04-07  (Dz. U. 2022, poz. 775)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Data ogłoszenia 2022-04-06  (Dz. U. 2022, poz. 768)

 

•Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2022-04-05  (Dz. U. 2022, poz. 755)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz