Nowelizacja Prawa Rolnego

Czerwiec 2022

Czerwiec 2022
Dodano: 04/07/2022

Nowelizacja prawa rolnego czerwiec 2022

 

•Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Data ogłoszenia 2022-06-29  (Dz. U. 2022, poz. 1370)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek

Data ogłoszenia 2022-06-29  (Dz. U. 2022, poz. 1365)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-06-28  (Dz. U. 2022, poz. 1353)

 

•Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Data ogłoszenia 2022-06-24  (Dz. U. 2022, poz. 1330)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2022-06-23  (Dz. U. 2022, poz. 1323)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-06-23  (Dz. U. 2022, poz. 1317)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-06-23  (Dz. U. 2022, poz. 1316)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz wnioski o wypłatę tej pomocy

Data ogłoszenia 2022-06-20  (Dz. U. 2022, poz. 1284)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz o wypłatę tej pomocy

Data ogłoszenia 2022-06-20  (Dz. U. 2022, poz. 1282)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać formularze wn

Data ogłoszenia 2022-06-20  (Dz. U. 2022, poz. 1281)

 

•Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2022-06-20  (Dz. U. 2022, poz. 1270)

 

•Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2022-06-14  (Dz. U. 2022, poz. 1260)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-06-10  (Dz. U. 2022, poz. 1234)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Data ogłoszenia 2022-06-08  (Dz. U. 2022, poz. 1223)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-06-08  (Dz. U. 2022, poz. 1220)

 

•Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-06-08  (Dz. U. 2022, poz. 1219)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Data ogłoszenia 2022-06-03  (Dz. U. 2022, poz. 1190)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego

Data ogłoszenia 2022-06-03  (Dz. U. 2022, poz. 1186)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2022-06-01  (Dz. U. 2022, poz. 1172)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz