Nowelizacja Prawa Rolnego

Październik 2022

Październik 2022
Dodano: 01/11/2022

Nowelizacja prawa rolnego październik 2022

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-10-28  (Dz. U. 2022, poz. 2210)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-10-28  (Dz. U. 2022, poz. 2210)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2022-10-21  (Dz. U. 2022, poz. 2157)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2022-10-20  (Dz. U. 2022, poz. 2150)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Data ogłoszenia 2022-10-19  (Dz. U. 2022, poz. 2139)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie pozwolenia na dystrybucję hurtową weterynaryjnych produktów leczniczych

Data ogłoszenia 2022-10-18  (Dz. U. 2022, poz. 2134)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida)

Data ogłoszenia 2022-10-17  (Dz. U. 2022, poz. 2126)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

Data ogłoszenia 2022-10-17  (Dz. U. 2022, poz. 2125)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2117)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2114)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzajów tych napojów, ich dodatkowego znakowania oraz szczegółowych wymagań, które powinny spełniać te napoje

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2113)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2111)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2110)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2109)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2108)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2107)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2106)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2105)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2022 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2104)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Data ogłoszenia 2022-10-14  (Dz. U. 2022, poz. 2101)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia 2022-10-10  (Dz. U. 2022, poz. 2068)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2022-10-07  (Dz. U. 2022, poz. 2062)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

Data ogłoszenia 2022-10-06  (Dz. U. 2022, poz. 2056)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-04  (Dz. U. 2022, poz. 2043)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-10-03  (Dz. U. 2022, poz. 2036)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz