Nowelizacja Prawa Rolnego

Styczeń 2023

Styczeń 2023
Dodano: 02/02/2023

Nowelizacja prawa rolnego styczeń 2023

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Data ogłoszenia 2023-01-31  (Dz. U. 2023, poz. 208)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Data ogłoszenia 2023-01-26  (Dz. U. 2023, poz. 182)

 

•Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Data ogłoszenia 2023-01-25  (Dz. U. 2023, poz. 177)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Data ogłoszenia 2023-01-24  (Dz. U. 2023, poz. 174)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

Data ogłoszenia 2023-01-23  (Dz. U. 2023, poz. 163)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-01-20  (Dz. U. 2023, poz. 157)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

Data ogłoszenia 2023-01-17  (Dz. U. 2023, poz. 126)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data ogłoszenia 2023-01-12  (Dz. U. 2023, poz. 98)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-01-09  (Dz. U. 2023, poz. 62)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

Data ogłoszenia 2023-01-05  (Dz. U. 2023, poz. 40)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych

Data ogłoszenia 2023-01-04  (Dz. U. 2023, poz. 29)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków

Data ogłoszenia 2023-01-04  (Dz. U. 2023, poz. 22)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

Data ogłoszenia 2023-01-03  (Dz. U. 2023, poz. 18)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych

Data ogłoszenia 2023-01-02  (Dz. U. 2023, poz. 15)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie alternatywnej metody identyfikacji koni rasy trakeńskiej

Data ogłoszenia 2023-01-02  (Dz. U. 2023, poz. 9)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła

Data ogłoszenia 2023-01-02  (Dz. U. 2023, poz. 4)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz