Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego kwiecień 2024

Nowelizacja prawa rolnego kwiecień 2024
Dodano: 01/05/2024

Nowelizacja prawa rolnego kwiecień 2024

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Data ogłoszenia 2024-04-30  (Dz. U. 2024, poz. 678)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Data ogłoszenia 2024-04-30  (Dz. U. 2024, poz. 677)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2024-04-30  (Dz. U. 2024, poz. 673)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2024-04-29  (Dz. U. 2024, poz. 657)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2023 r.

Data ogłoszenia 2024-04-26  (Dz. U. 2024, poz. 645)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Data ogłoszenia 2024-04-26  (Dz. U. 2024, poz. 641)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

Data ogłoszenia 2024-04-25  (Dz. U. 2024, poz. 630)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2024-04-23  (Dz. U. 2024, poz. 621)

 

•Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Data ogłoszenia 2024-04-22  (Dz. U. 2024, poz. 612)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej

Data ogłoszenia 2024-04-22  (Dz. U. 2024, poz. 606)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data ogłoszenia 2024-04-18  (Dz. U. 2024, poz. 591)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Data ogłoszenia 2024-04-18  (Dz. U. 2024, poz. 589)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Data ogłoszenia 2024-04-15  (Dz. U. 2024, poz. 563)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków” na 2024 r.

Data ogłoszenia 2024-04-12  (Dz. U. 2024, poz. 552)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Data ogłoszenia 2024-04-11  (Dz. U. 2024, poz. 547)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2024-04-09  (Dz. U. 2024, poz. 533)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

Data ogłoszenia 2024-04-02  (Dz. U. 2024, poz. 490)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz