Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego maj 2024

Nowelizacja prawa rolnego maj 2024
Dodano: 01/06/2024

Nowelizacja prawa rolnego maj 2024

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2024-05-29  (Dz. U. 2024, poz. 810)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Data ogłoszenia 2024-05-28  (Dz. U. 2024, poz. 801)

 

•Jozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2024 r. wysokości rekompensaty

Data ogłoszenia 2024-05-27  (Dz. U. 2024, poz. 790)

 

•Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Data ogłoszenia 2024-05-23  (Dz. U. 2024, poz. 777)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Data ogłoszenia 2024-05-17  (Dz. U. 2024, poz. 751)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2024 r.

Data ogłoszenia 2024-05-14  (Dz. U. 2024, poz. 723)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Data ogłoszenia 2024-05-07  (Dz. U. 2024, poz. 700)

 

•Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Data ogłoszenia 2024-05-06  (Dz. U. 2024, poz. 692)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2024-05-06  (Dz. U. 2024, poz. 690)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data ogłoszenia 2024-05-06  (Dz. U. 2024, poz. 685)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz