Państwa

Rumunia

Rumunia
Dodano: 09/06/2018

Rumunia jest państwem położonym w Europie południowo-wschodniej częściowo na Półwyspie Bałkańskim nad Morzem Czarnym o powierzchni 238,4 tys.km2 z liczbą ludności 19,9 mln.
Graniczy z:
- Serbią – granica długości 476 km,
- Węgrami – 443 km,
- Bułgarią – 608 km,
- Ukrainą – 531 km,
- Mołdawią – 225 km.
Rumunia ma również 225 km linii brzegowej Morza Czarnego.

 
Największą rzeką Rumunii jest Dunaj. Na terenie tego kraju Dunaj ma 1075 km długości. Rzeka ta wyznacza granice z Serbią (230 km), Bułgarią (471 km) oraz Mołdawią i Ukrainą (razem 91 km). Dunaj wpływając do Morza Czarnego tworzy rozległą deltę będącą Światowym Rezerwatem Biosfery. Delta Dunaju jest drugą pod względem powierzchni deltą w Europie (po delcie (Wołgi). Jej powierzchnia przekracza 5 tys. km2, z czego 3,5 tys. km2 leży w Rumunii. Delta Dunaju należy do najrzadziej zaludnionych miejsc Europy. Zamieszkuje ją kilkanaście tysięcy ludności.
Cały kraj leży w dorzeczu Morza Czarnego.
Największe miasta to: Bukareszt (stolica - 1,9 mln mieszkańców), Kluż-Napoka (320 tys.), Timisoara (320 tys.), Jassy (290 tys.), Konstanca (284 tys.) i Krajowa (269 tys.). 
Pod względem powierzchni Rumunia zajmuje 80. miejsce na świecie, a pod względem liczby ludności miejsce 51. Od 2007 roku w Unii Europejskiej. Po przyjęciu do Unii Europejskiej Rumunia stała się siódmym pod względem liczby ludności krajem Wspólnoty. Walutą krajową jest lej.
Rumunia zaliczana jest do krajów, w których duże znaczenie w gospodarce odgrywa rolnictwo.
Uprawiana jest przede wszystkim kukurydza, a także: zboża (pszenica, jęczmień i żyto), buraki cukrowe i ziemniaki.


Podstawowe dane dotyczące rolnictwa w Rumunii:

•    obszar upraw rolnych – 12,5 mln ha,
•    całkowita wartość produkcji rolniczej – 18,16 mld euro,
•    całkowita kwota przyznana na płatności bezpośrednie w latach 2015-2020 – 10,5 mld euro,
•    całkowita kwota na przyznana rozwój obszarów wiejskich w latach 2015-2020 – 6,86 mld euro,
•    odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 30 %,
•    liczba gospodarstw rolnych – 3.420 tys.,
•    średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego – 3,6 ha (śr. w UE – 14,4 ha),
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jedno gospodarstwo rolne – 4,7 tys. euro,
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jeden hektar upraw rolnych – 1,4 tys. euro,
•    średnia dopłata obszarowa – 122 euro/hektar,


Rumunia charakteryzuje się dużym udziałem żyznych gleb zajmujących ok. 70% powierzchni kraju. Na nizinach i wyżynach dominującym typem gleb są czarnoziemy (Nizina Wołoska, Nizina Nadcisańska, Nizina Mołdawska), natomiast w regionie Transylwanii w większości występują gleby brunatne i rędziny.
W okresie ostatnich trzech lat liczba przedsiębiorstw rolnych zmniejszyła się o ponad 200 tys. Zgodnie z danymi rumuńskiego urzędu statystycznego (INS) w 2016 r. w Rumunii było 3,42 mln gospodarstw rolnych. 


Powierzchnia użytków rolnych zajmuje 12,5 mln ha, z czego powierzchnia gruntów ornych to 7,81 mln ha, a łąki i pastwiska 4,25 mln ha.
Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 3,65 ha. Duże gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha stanowią tylko 0,5 proc., ale uprawiały ponad połowę powierzchni użytków rolnych w Rumunii.
Jeszcze w 2015 roku Rumunia była na drugim miejscu od końca pod względem zamożności w Europie. Ale Rumuni rozwijają gospodarkę w niebywale szybkim tempie, bo w ostatnich latach osiągają roczne wzrosty PKB w wysokości 7-9%. Jeśli utrzymali by taką dynamikę wzrostu PKB, to mają szansę osiągnąć 90 proc. unijnej średniej dwa lata przed Polską.


W latach 2014-2016 Polska w PKB per capita zbliżyła się do średniej unijnej tylko o jeden punkt procentowy (wzrost z 67% do 68% średniej UE), podczas gdy Rumunia poprawiła się, aż o trzy procenty (wzrost z 55% do 58%). W 2017 r. tempo wzrostu gospodarczego w Rumunii było o 50% wyższe niż w Polsce. W 2017 r. w Polsce PKB wzrósł o 4,6 proc., a w Rumunii o 6,9 proc. (w UE tylko Irlandia wyprzedziła Rumunię). Jeśli trendy te utrzymają się w obu krajach w ciągu najbliższych 10 lat Rumuni będą bogatsi od Polaków.


Bloomberg przytacza prognozy bułgarskiego Open Society Institute zgodnie, z którymi Rumunia w 2028 r. osiągnie 90 proc. średniego PKB na mieszkańca UE,a  Polska ten poziom osiągnie dopiero w 2030 r. Lepiej od Polski wypadają też Słowacja, która dogoni poziom życia na Zachodzie w 2026 r., Litwa (2025 r.), Słowenia (2021 r.) oraz Czechy (!), które już teraz osiągnęły 90% średniej unijnego PKB.


Fakt, że jeden z najbiedniejszych krajów Europy może wkrótce przegonić nas pod względem rozwoju gospodarczego ukazuje, jak mało nasze elity polityczne zainteresowane są rozwojem polskiej gospodarki. Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz