PROW 2014-2020

Nabór wniosków - nie przegap!

Nabór wniosków - nie przegap!
Dodano: 27/06/2018

W wyżej wymienionym terminie będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C).


Pomoc ma charakter zwrotu kosztów kwalifikowalnych a jej wysokość zależy od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020:
•    900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt (obszar A),;
•    500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar B lub obszar C).


Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, jednakże gdy o pomoc wystąpi młody rolnik może i wynieść 60%. 60 % poziom dofinasowania przysługuje również rolnikom wspólnie ubiegającym się o pomoc.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa posiadają określoną wielkość ekonomiczną, tj: w przypadku inwestycji:
•    w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro.
•    w produkcję mleka krowiego (obszar B) albo bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.


Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w ww. terminie :
•    osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji (będzie można go złożyć także za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, podległego takiemu OR), albo
•     przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej (tj. „listem poleconym”).


Jeżeli w ramach danego wniosku o pomoc będzie ubiegało się wspólnie kilku rolników, wniosek powinien zostać złożony  w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw tych rolników (lub w oddziale regionalnym właściwym dla największej części gospodarstw, jeżeli gospodarstwa są położone na obszarze więcej niż jednego województwa).


Należy dołożyć wszelkiej staranności podczas przygotowywania wniosku i wymaganych załączników, gdyż po zakończeniu naboru, na podstawie informacji z nich wynikających, zostanie utworzona tzw. „lista rankingowa” ustalająca kolejność przysługiwania pomocy.

Wzory wniosków i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARiMR: 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych.html
Życzymy powodzenia w ubieganiu o pomoc !Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz