PROW 2014-2020

Nabór wniosków dla

Nabór wniosków dla
Dodano: 04/08/2015

       Szanowni Rolnicy!! PROW na lata 2014-2020 rusza pełną parą- Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków dla „młodych rolników” w ramach poddziałania  „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. W ramach PROW 2014 - 2020 jest do wydania ponad 718 mln euro. 

 

    Tak jak obiecaliśmy we wcześniejszych artykułach, monitorujemy dla Was sytuacje związaną z perspektywą 2014-2020. Wnioski będzie można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w terminie 20/08-02/09/2015 r. w biurach powiatowych ARiMR. Przeniesienie obsługi do biur powiatowych, to niewątpliwy ukłon w stronę przyszłych „młodych rolników”, którzy nie będą musieli poświęcać dnia pracy w przejmowanym gospodarstwie, tylko po to aby dostarczyć dokumenty do Oddziału Regionalnego. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można także nadać, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa – takim przypadku dla ustalenia terminowości złożenia wniosku będzie decydowała data ze stempla pocztowego.  

Zachęcamy wszystkie osoby, które nie ukończyły 40 roku życia i zamierzają swoje życie związać z gospodarstwem rolnym, do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zasad przyznawania wsparcia zamieszczonymi na stronie internetowej ARiMR. My poniżej przybliżamy tylko podstawowe informacje.

Pomoc mająca formę premii (100 tyś. złotych) , będzie mogła być przyznana osobie fizycznej, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
  • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem
  • będzie właścicielem (posiadaczem) gospodarstwa o wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro
  • będzie dysponowała gospodarstwem o powierzchni użytków rolnych co najmniej równej średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST)..

Istota jest zmiana w odniesieniu do PROW 2007-2013 tj.  wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

 

 Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz