Rynek roślin oleistych

Opłacalność produkcji rzepaku - zbiory 2018 r.

Opłacalność produkcji rzepaku - zbiory 2018 r.
Dodano: 27/11/2018

Producenci rzepaku w większości spokojnie obserwują ceny rzepaku.
Od żniw począwszy są one nieprzerwanie wyższe od cen skupu oferowanych przez kupujących w trakcie ich trwania. W lipcu ceny skupu nasion oscylowały w granicach 1500-1600 zł. Od pierwszej dekady sierpnia ceny oferowane przez największe tłocznie w kraju, takie jak ZTK Kruszwica, czy ADM, praktycznie nie spadły poniżej poziomu 1600 zł. Sporadycznie potrafiły przekroczyć nawet pułap 1700 zł.
Przyjrzymy się dzisiaj, jak przy cenie aktualnie oferowanej przez największe zakłady tłuszczowe w kraju wygląda opłacalność produkcji.


Analiza opłacalności produkcji rzepaku sporządzona w oparciu o „Kalkulację uprawy 1 ha rzepaku” (październik 2018) opracowaną przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WIR: „Kalkulacja uwzględnia większość kosztów, jakie musi ponieść gospodarstwo rolne na daną produkcję, w tym także amortyzację.
Amortyzacja została wyliczona wg rzeczywistych cen urządzeń i stopy amortyzacji uwzględniającej realny okres wykorzystania maszyn w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Amortyzację budynków inwentarskich i ich wyposażenia obliczono wg opracowań Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
Kalkulacje obejmują także inne koszty ogólnogospodarcze, jak np. składkę na ubezpieczenie społeczne rolników, obowiązkowe ubezpieczenia, koszt zużytej energii elektrycznej.
Wszystkie koszty pośrednie odniesiono do gospodarstwa rolnego o przeciętnym obszarze w województwie wielkopolskim.”


Jak wynika z powyższych informacji kalkulacja sporządzona została przez specjalistów z WIR jak zwykle z najwyższą starannością i może stanowić dla rolników indywidualnych cenne źródło danych do oceny własnych działań w uprawie rzepaku. 
Analiza kalkulacji przeprowadzona jest dla dwóch podstawowych jej składowych, tj. dla kosztów i przychodów.

Koszty.
Z październikowej kalkulacji WIR wynika, że całkowite koszty uprawy 1 ha rzepaku w 2018 roku wynoszą 5.502 zł.
Najbardziej znaczący udział mają w nich: koszty nawozów -1.350 zł (saletra amonowa 5 dt - 584 zł, Polifoska (6/20/30) 4 dt - 643 zł i Ca/Mg 4 tony co 4 lata - 122 zł), amortyzacja – 682 zł, środki ochrony roślin – 508 zł, praca ciągnika – 639 zł, usługi (zbiory: Bizon Super, wapnowanie: 1 raz na 4 lata) – 364 zł, materiał siewny – 320 zł (40 kg).
Amortyzacja środków trwałych wynosi 682 zł, a podatki i ubezpieczenia 304 zł.
Znaczącą pozycję kosztów stanowi również robocizna wynosząca 450 zł.
Strukturę kosztów produkcji rzepaku ze zbiorów 2018 roku przedstawiamy na diagramie.

               
                       
Porównując obecną kalkulację kosztów produkcji rzepaku z kalkulacjami z końca ub. r. można zauważyć znaczący wzrost kosztów:
- materiału siewnego z 320 zł do 400 zł,
- nawozów z 1.313 do 1.350 zł,
- pracy ciągnika z 598 zł do 639 zł,
- robocizny: 360 zł do 450 zł.
Koszty ogółem uprawy 1 ha rzepaku wzrosły od grudnia 2017 roku z 4.839 zł do 5.053 zł, czyli o 4,4%.

Przychody.
Łącznie przychody mają wynieść 6.820 zł, z czego:
- sprzedaż ziarna rzepaku – 5.521 zł (w kalkulacji WIR założyła produkcję rzepaku w ilości 3,5 tony w cenie sprzedaży 1.577 zł/t),
- dopłata bezpośrednia – 912 zł,
- ryczałtowy zwrot VAT (7%) – 386 zł.

W kalkulacji przyjęto, że plony wyniosą 3,5 tony ziarna z ha. Zysk z jednego hektara produkcji rzepaku przekroczył w tym przypadku 1.767 zł.
Biorąc pod uwagę, że średnie plony w kraju według Zespołu Monitoringu Upraw MARS (KE), wynoszą ok. 2,43 t/ha, to łączne przychody z tytułu sprzedaży ziarna rzepaku zmniejszają się w stosunku do założeń kalkulacji WIR o ponad 1.500 zł, a także o prawie 50 zł zmniejsza się ryczałtowy zwrot VAT.
W tej sytuacji można pokusić się o stwierdzenie, że cena rzepaku na poziomie zbliżonym do 1.600 zł/t pozwoli na uzyskanie przychodów wyższych od poniesionych kosztów.
Z tym, że wydaje się, iż ostateczne dane dotyczące wysokości plonów rzepaku w kraju w br. będą nieco wyższe od prognozowanych przez Zespołu Monitoringu Upraw MARS.Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz