Rynek roślin oleistych

Złoty sezon producentów rzepaku

Złoty sezon producentów rzepaku
Dodano: 05/09/2021

Opłacalność produkcji rzepaku – sierpień 2021 roku.


 


Takiego okresu w cenach rzepaku jeszcze w naszej historii nie mieliśmy. Od ubiegłorocznych zbiorów ceny rosły nieustannie osiągając na przednówku niebotyczne poziomy. 

 

Największe tłocznie oleju w kraju (ZTK, ADM) w czasie skupu 2020 oferowały ceny na poziomie 1630-1690 zł. W drugiej połowie września ceny przebiły poziom 1750 zł, a miesiąc później w drugiej połowie października przekroczyły 1800 zł. Na początku stycznia 2021 r. wynosiły już ponad 1900 zł, a pod koniec miesiąca wystrzeliły ponad psychologiczną granicę dwóch tysięcy złotych. Gdy większość analityków zastanawiała się, kiedy polecą w dół, one dalej nieprzerwanie szły w górę. W lutym przekroczyły 2,2 tys. zł, a w marcu 2,4 tys. zł. Swój szczyt osiągnęły w drugim tygodniu maja, gdy Zakłady Tłuszczowe Kruszwica płaciły 2.750 złotych za tonę nasion. 

 

Przypomnijmy, że w latach ubiegłych pierwsze transporty rzepaku trafiały do punktów skupu koło 13-tego lipca. 

Tegoroczny skup rozpoczął się w kraju wyjątkowo późno, bo na przełomie drugiej i trzeciej dekady lipca, a ceny są najwyższe w historii. W ciągu dwóch pierwszych tygodni oscylowały one w okolicach 2.400 zł gwarantując producentom rzepaku wspaniały wynik finansowy. W sierpniu jeszcze wzrosły przekraczając 2,5 tys. zł za tonę ziarna. Żadna inna uprawa nie da rolnikom nawet zbliżonych zysków. 

Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda w tej sytuacji opłacalność produkcji rzepaku w sierpniu 2021 roku. 

Aby odpowiedzieć na to pytanie przeanalizujemy koszty produkcji rzepaku opierając się na „Kalkulacji uprawy 1 ha rzepaku” opracowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą (WIR) w sierpniu br. 

 

Opłacalność produkcji rzepaku – koszty.


Z kalkulacji wynika, że całkowite koszty uprawy 1 ha rzepaku wyniosły 5.640 zł. 

Ciekawą wiedzę uzyskujemy analizując udział poszczególnych grup kosztów w kosztach całkowitych.

Najbardziej znaczący udział mają w nich koszty nawozów sięgające 30,4% (saletra amonowa 5 dt, 721 zł, Polifoska (6/20/30) 4 dt, 867 zł i Ca/Mg 4 tony co 4 lata, 124 zł).

Kolejne ważniejsze grupy kosztów to:  

- amortyzacja – 12,1 %,

- praca ciągnika – 11,9%,

- środki ochrony roślin – 9,2%,

- koszty pracy ludzkiej – 9,7%,

- usługi (zbiory: Bizon, wapnowanie: 1 raz na 4 lata) – 7,8%, 

- materiał siewny – 7,1% (40 kg; 400 zł),

- podatki i ubezpieczenia (upraw i OC) – 5,5%,

W pracy ciągnika skalkulowano łącznie 14,1 godzin jego wykorzystania przy 13 wyjazdach w pole - z tego 3 wyjazdy do ciężkich prac polowych łącznie na 5,5 godziny (podorywka, orka siewna i uprawa przedsiewna). 

 

Strukturę kosztów uprawy rzepaku według kalkulacji WIR w październiku 2020 roku przedstawiamy na poniższym diagramie. 

 

 

 

 

Przypomnijmy, łączne koszty uprawy 1 ha rzepaku wyniosły 5.640 zł.

Poniżej w tabeli sprawdzamy, jak zmieniły się koszty w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy, czyli porównujemy koszty z października 2020 r., do obecnych – z sierpnia 2021 r.  

 

Tabela. Porównanie poziomów wybranych grup kosztów w okresie ostatnich 10 miesięcy w kalkulacjach opłacalności produkcji rzepaku Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

 

 

Koszty łączne od października 2021 roku do sierpnia br. wzrosły aż o 12,8%. Jest to duży, a można nawet powiedzieć gwałtowny, wzrost kosztów uprawy rzepaku. Spowodowały go przede wszystkim szybko rosnące ceny nawozów - o 404 zł (30,9%) oraz obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe - o 50 zł (12,8%). 

Trzeba przy tym zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczenie upraw w tym roku było dla większości rolników nieosiągalne. Co prawda kilka firm świadczyło tę usługę, ale tylko w ramach pakietu z dopłatami rządowymi. Niestety środki przyznane przez rząd na te cele były tak małe, że zostały wyczerpane w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia akcji ubezpieczania upraw. 

 

Opłacalność produkcji rzepaku – przychody


Zajmijmy się drugą stroną kalkulacji, tj. przychodami na 1 hektar uprawy rzepaku. Łącznie wyniosły one 9.482 zł, z czego:

- sprzedaż ziarna rzepaku – 7.987 zł (w kalkulacji WIR założyła produkcję rzepaku w ilości 3,5 tony w cenie sprzedaży 2.228 zł/t),

- ryczałtowy zwrot VAT (7%) – 559 zł,

- dopłata bezpośrednia – 936 zł.

Osiągnięty został dodatni wynik finansowy wynoszący 3.841 zł (1.097 zł/1t) i to przy cenie sprzedaży nasion na poziomie 2.280 zł. W drugiej połowie sierpnia ceny rzepaku przekraczają 2,5 tys. zł, co daje zysk z hektara uprawy przekraczający 4,5 tys. złotych. 

Zauważmy, że wielu producentów osiągnęło wyższe plony, a w takiej sytuacji ich hipotetyczne zyski z jednego hektara uprawy rzepaku sięgają przy plonach:

- 4,0 t/ha –  5,8 tys. zł,

- 4,5 t/ha – ponad 7 tys. zł. 

Szczęśliwi ci, którzy przed rokiem wysiali rzepak, a teraz szczęśliwie go zebrali. Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz