Rynek zbóż

Zboża w Polsce w 2018 roku.

Zboża w Polsce w 2018 roku.
Dodano: 18/12/2018

Główny Urząd Statystyczny opublikował szacunkowe przedwstępne dane dotyczące areału uprawy zbóż w Polsce w 2018 roku, a także ich zbiorów i plonów.
Jednak zanim omówimy dane przedstawione przez GUS krótkie przypomnienie jak trudny był to sezon dla producentów rolnych.
Siewy zbóż ozimych we wrześniu i październiku 2017 roku były poważnie zakłócane przez bardzo duże opady deszczu. W obu tych miesiącach spadło dwa razy więcej deszczu, niż zazwyczaj. Pola były rozmokłe i rolnicy niejednokrotnie tygodniami wyczekiwali możliwości wjazdu na nie i rozpoczęcia siewu. Były to bardzo nerwowe chwile dla wielu gospodarstw rolnych w kraju.
W listopadzie rośliny miały sprzyjające warunki do rozwoju, ponieważ panowały dodatnie temperatury, a gleba była mocno nawilgocona. Do połowy lutego panowały dosyć wysokie temperatury zakłócając roślinom zimowy odpoczynek.
W ostatniej dekadzie marca rozpoczęły się siewy zbóż jarych, dosyć trudne ze względu na utrzymujące się duże nawilgocenie gleby.
W kwietniu, maju i czerwcu wyjątkowo duże nasłonecznienie wraz z wysokimi temperaturami i brakiem opadów spowodowały przesuszenie gleby, które uniemożliwiło prawidłowy rozwój zbóż jarych.
Żniwa rozpoczęły się od koszenia jęczmienia ozimego już na początku ostatniej dekady czerwca.
Niestety w pierwszych dniach lipca prace przy zbiorach w większości województw rolnicy musieli przerwać ze względu na ulewne deszcze występujące wraz z silnymi wiatrami oraz często gradobiciem. Zjawiska te w wielu regionach powodowały podtopienia pól i wyleganie łanów, a w późniejszym okresie także porastanie kłosów.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe omówienie danych opublikowanych przez GUS odnośnie zbiorów zbóż podstawowych wraz z mieszankami zbożowymi w 2018 roku.
 
Areał uprawy zbóż w Polsce w 2018 roku.

GUS szacuje, że w Polsce w 2018 r. zboża podstawowe wraz z mieszankami zbożowymi zajmowały areał 7,2 mln ha (w 2017 r. 7,0 mln ha), z tego poszczególne gatunki:
pszenica                    – 2,4 mln ha,
pszenżyto                  – 1,3 mln ha,
jęczmień                    – 1,0 mln ah,
żyto                           – 0,9 mln ha,
mieszanki zbożowe     – 1,1 mln ha,
owies                         – 0,5 mln ha.


Strukturę zasiewów w Polsce w 2018 r. ilustruje poniższy diagram.                   
                       
                       
Diagram wyraźnie ukazuje, że na ponad połowie areału zbóż w kraju uprawia się pszenicę i pszenżyto.


Zbiory.

Łączne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce w 2018 roku wyniosły 24,0 mln ton, co oznacza spadek o 14% w stosunku do zbiorów zbóż w 2017 roku (28,1 mln ton).
GUS prognozuje, że zbiory zbóż z mieszankami zbożowymi wyniosły: ozime -15,6 mln ton oraz jare – 8,4 mln ton.
A tak przestawiają się szczegółowe dane o zbiorach poszczególnych gatunków zbóż w 2018 r.:
pszenica ozima                       - 8,4 mln ton (2017 r. – 10,1 mln ton),
pszenica jara                          - 1,7 mln ton (1,7 mln ton),
jęczmień ozimy                       - 0,8 mln ton (0,9 mln ton),
jęczmień jary                          - 2,5 mln ton (2,9 mln ton),
pszenżyto ozime                    - 3,7 mln ton (4,8 mln ton),
pszenżyto jare                        - 0,4 mln ton (0,6 mln ton),
mieszanki zbożowe ozime       - 0,2 mln ton (0,2 mln ton),
mieszanki zbożowe jare          - 2,5 mln ton (2,7 mln ton),
żyto                                       - 2,5 mln ton (2,8 mln ton),
owies                                     - 1,3 mln ton (1,4 mln ton).


Strukturę zbiorów zbóż w 2018 roku ilustruje poniższy wykres.


                       
                           
Połowę łącznej ilości zbóż zebranych w kraju w 2018 roku (24,0 mln ton) stanowią pszenica ozima i pszenżyto ozime (12,1 mln ton).

Plony.

Szczegółowe dane dotyczące plonów w 2017 r.:
pszenica ozima                          - 43,7 dt/ha (2017 r. – 51,3 dt/ha)
pszenica jara                             - 32,7 dt/ha  (38,9 dt/ha)
jęczmień ozimy                         - 37,5 dt/ha (46,6 dt/ha)
jęczmień jary                             - 30,6 dt/ha (37,7 dt/ha)
pszenżyto ozime                       - 34,1 dt/ha (40,2 dt/ha)
pszenżyto jare                           - 26,8 dt/ha (32,8 dt/ha)
mieszanki zbożowe ozime          - 28,9 dt/ha (34,9 dt/ha)
mieszanki zbożowe jare             - 25,6 dt/ha (32,3 dt/ha)
żyto                                         - 25,6 dt/ha (30,6 dt/ha)
owies                                       - 24,8 dt/ha (29,8 dt/ha)

We wszystkich gatunkach zbóż zanotowano bardzo duże spadki plonów mieszczące się w przedziale od 15% do 21%.
Najmniejsze spadki wystąpiły w przypadku pszenicy ozimej (o15%) oraz żyta (o 16%), natomiast największe miały miejsce w przypadku mieszanek zbożowych jarych (o 21%) oraz jęczmienia ozimego (o 20%).
Różnice w plonowaniu gatunków ozimych i jarych wynoszą mniej więcej 20%-30% oczywiście na korzyść zbóż ozimych, z wyjątkiem mieszanek zbożowych, gdzie przewaga ta wynosi ok. 8%. Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz