Rynek zbóż

Czołowi europejscy producenci pszenicy miękkiej

Czołowi europejscy producenci pszenicy miękkiej
Dodano: 27/04/2021

Produkcja pszenicy miękkiej na świecie (wg USDA). 


Według marcowych szacunków Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) w obecnym sezonie 2020/2021 światowa produkcja pszenicy wyniesie 776,49 mln ton. 

Do  największych jej producentów na świecie należą: Chiny z szacowanymi zbiorami w wysokości 134,25 mln ton, Unia Europejska (EU-27) - 126,70 mln ton, Indie – 107,86 mln ton, Rosja – 83,35 mln ton, Stany Zjednoczone – 49,69 mln ton, Kanada – 35,18 mln ton, Australia – 33,00 i Ukraina 25,55 mln ton.

 

Czołową piątkę producentów światowych prezentujemy na poniższym diagramie.

 

 

 

 

 

Struktura produkcji światowej charakteryzuje się sporą jej koncentracją w kilku czołowych krajach. Pierwsze trzy kraje dają 47,5% produkcji światowej, a czołowa piątka to niemal 2/3 (64,6%) tej produkcji.

 

W produkcji pszenicy miękkiej UE-27 zajmuje drugie miejsce na świecie, zaraz za Chinami. Warte podkreślenia jest, że UE-27 jest także drugim globalnym eksporterem pszenicy miękkiej sprzedając za granicę 28,1 mln ton tego ziarna. 

 

Produkcja UE-27 (wg Coceral). 


Zgodnie z marcowymi prognozami Coceral zbiory pszenicy miękkiej w państwach UE-27 w 2021 roku mają wynieść 126,714 mln ton, czyli o 6,7% więcej, niż przed rokiem (2020 r. – 118,721 mln ton).

 

Dwa czołowe kraje spośród krajów Wspólnoty osiągają zbiory na tak wysokim poziomie, że klasyfikowane indywidualnie miałyby szansę na zmieszczenie się w 2020 r. w grupie 10 czołowych producentów pszenicy miękkiej na świecie. Krajami tymi są: Francja z produkcją w wysokości 29,1 mln ton oraz Niemcy – 22,0 mln ton. Ostatnie miejsce na podium wśród krajów UE-27 przypada Polsce – 12,0 mln ton. Łączne zbiory tych trzech krajów wyniosły nieco połowę (53,2%) całkowitej produkcji pszenicy miękkiej UE-27 (118,7 mln ton).

Wolumen produkcji pszenicy miękkiej w czołowych krajach UE-27 w 2020 roku oraz prognozowany na 2021 rok przedstawiamy na diagramie poniżej. 

 

 

 

Prognozy dla UE-27 na 2021 rok przewidują wzrost produkcji pszenicy miękkiej o 6,7%, tj. do wielkości 126,7 mln ton.  

Łączne zbiory pszenicy miękkiej trzech czołowych krajów UE-27, tj. Francji, Niemiec i Polski nieco przekroczą 55,2% produkcji unijnej. 

Wzrost produkcji w br. mają osiągnąć:

- Rumunia o 26,2%, tj. o 1,6 mln ton,

- Francja o 23,1%, tj. o 6,7 mln ton, 

- Niemcy o 4,6%, tj. o 1,0 mln ton,

- Dania o 2,6%, tj. o 0,1 mln ton. 

Spadek produkcji:

- Hiszpania o 25,4%, tj. o 1,8 mln ton,

- Polska o 7,6%, tj. o 0,9 mln ton. 

 

Plony.

 

Porównajmy wielkość plonów pszenicy miękkiej w sezonach 2020/2021 i 2021/2022 osiągniętych przez czołowych ośmiu jej producentów w UE-27 wg marcowej prognozy Coceral.

Średnie plony prognozowane dla tegorocznych zbiorów w krajach UE-27 mają sięgnąć poziomu 58,3 dt/ha, czyli mają być nieco wyższe od plonów w 2020 roku, które  wyniosły 57,5 dt/ha. 

Szczegółowe dane o plonach pszenicy miękkiej w czołowych ośmiu krajach UE-27 w roku 2020 oraz prognozowanych na 2021 r. przedstawiamy na wykresie poniżej. 

 

 

 

Zróżnicowanie w plonowaniu pszenicy jest ogromne. Porównując wyniki osiągane przez różne kraje odniesiemy je do unijnego lidera. Dobrze się przy tym składa, że Dania, która od lat ma najwyższe plony pszenicy miękkiej wśród wszystkich krajów Unii, mieści się także w czołowej ósemce jej producentów. W tej sytuacji możemy do jej wyników porównywać rezultaty pozostałych krajów UE-27. 

Rolnicy duńscy w 2020 r. osiągnęli średnie plony pszenicy na poziomie 82,0 kwintali, tj. o 24,5 kwintala (o 42,6%) ponad średnią UE-27. Co więcej Duńczycy wręcz śrubują swoje wyniki. W poprzedniej prognozie z grudnia 2020 roku ich plony były niższe o 3 kwintale w stosunku do szacowanych w prognozie marcowej.  

Minimalne słabsze wyniki osiągnęli Niemcy zbierając średnio z 1 hektara 78,6 kwintali ziarna. 

Z czołowej ósemki największych producentów UE-27 najsłabsze plony w 2020 roku osiągnęli Rumunii – 31,0 dt/ha, czyli ponad 2-5 krotnie niższe od Duńczyków (o 62,2%).  

 

Areał upraw.

 

Z łącznego areału upraw rolnych w UE-27, który wynosi 159 mln hektarów, niemal 13% (20,644 mln ha pod zbiory w 2020 r.) rolnicy przeznaczyli na uprawę pszenicy miękkiej. 

Zgodnie z marcowymi szacunkami Coceral na uprawę pszenicy zwykłej w poprzednim sezonie zdecydowanie najwięcej gruntów spośród krajów UE-27 przeznaczyli rolnicy francuscy, bo aż 4.261 tys. hektarów. 

 

 

 

 

Jak widać na powyższym diagramie rolnicy francuscy pod zbiory 2021 roku wysiali pszenicę na znacznie większej powierzchni, niż w poprzednim sezonie (wzrost areału o 22,8%). Trzeba jedna zwrócić uwagę, że mimo takiego wzrostu nie osiągną oni jeszcze poziomu sprzed dwóch lat, kiedy zebrali pszenicę miękką z areału 4.999 tys. hektarów. Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz