Witamy

 

           Jesteśmy grupą młodych osób mających obiekcje co do funkcjonowania rynków zbóż i roślin oleistych. Zawirowania na światowych rynkach i w Polsce bardzo często prowadzą do zbyt dużych różnic cen, w wyniku czego produkcja rolna jest mało opłacalna i niepewna w dłuższej perspektywie czasu. Poszukujemy rozwiązań zmierzających do zapewnienia opłacalności produkcji, poprawienia sytuacji rodzin prowadzących własne gospodarstwa rolne i zmniejszenia dystansu konkurencyjności do krajowych i europejskich potentatów.

 

Misja
Naszą misją jest optymalizacja zysków wszelkich grup producentów rolnych na polskim rynku, uzyskanie większych przychodów za zebrane plony przede wszystkim dla małych i średnich gospodarstw, jak również wielkoobszarowych posiadaczy ziemskich.


Cel
Pragniemy zapewnić pełny obieg informacji napływających z rynku, w oparciu o współpracę z każdym z Was, dzięki czemu wspólnie stworzymy wewnętrzny obieg informacji służącej pomocą wszystkim jednocześnie i każdemu z osobna. Chcemy, aby każdy producent szukający najlepszej ceny na rynku za wyprodukowane i zebrane u siebie zboża, rzepak oraz inne produkty rolne, uzyskał jak najlepszą cenę z wszystkich dostępnych na rynku.