Regulamin

Regulamin www.rolnikszukaceny.pl:


1.    Strona pełni rolę informacyjną
2.    Forma współpracy dostępna na stronie www.rolnikszukaceny.pl nie stanowi transakcji handlowej w rozumieniu prawa handlowego.
3.    Składane zapytanie mogą odnosić się do:
- pozyskania informacji o najlepszej cenie możliwej do uzyskania za posiadany surowiec,
- zgłoszenia sugestii, opinii oraz propozycji odnośnie funkcjonowania portalu i treści na nim   zamieszczanych.
- innych kwestii.
4.    Portal www.rolnikszukaceny.pl celem ustalenia dla zainteresowanych najlepszych możliwych cen oferowanych za surowiec wymaga podania:
- kodu pocztowego: dla zweryfikowania w przybliżeniu potencjalnych kosztów transportu mających zapewnić najlepszą ofertę cenową,
- adresu e-mail: umożliwiającego kontakt z osobą zainteresowaną współpracą,
- treści: obejmującej informacje o rodzaju surowca przeznaczanego do ewentualnej sprzedaży, parametrów zapewniających pełne sklasyfikowanie towaru, oraz pozostałych cech mogących wpłynąć w jakimkolwiek stopniu na cenę surowca (np. zaolejenie w rzepaku – nie rozliczane w bezpośrednich transakcjach handlowych na polskim rynku).
- numeru telefonu: jako opcjonalnej opcji dla osób oczekujących szybszego kontaktu.
5.    Dane podawane podczas kontaktu z administracją strony nie są gromadzone, pełnią rolę pojedynczej informacji mającej na celu odnalezienie możliwie najlepszej ceny za posiadany surowiec. 
6.    Administracja strony niezależnie od tego czy udało się jej odnaleźć najlepszą ofertą za sprzedawany surowiec, czy też taka sytuacja nie nastąpiła, nie pobiera żadnych opłat od osób składających za pośrednictwem strony zapytania w jakiejkolwiek kwestii.
7.    Odnalezienie oferty satysfakcjonującej zainteresowanego przez administratorów strony www.rolnikszukaceny.pl nie wiąże się z podpisaniem przez zainteresowanego oferty z podmiotem, który przedstawił najlepszą ofertę. Kwestia sprzedaży lub też nie surowca pozostaje w dalszej mierze do indywidualnej decyzji.
8.    Jeśli zainteresowany wyrazi chęć sprzedaży surowca po przedstawionej cenie, wówczas administracja strony udostępnia nieodpłatnie informacje o konkretach oferty.
9.    Wszelkie informacje udostępniane na portalu www.rolnikszukaceny.pl mają służyć grupie zainteresowanych wyłącznie jako uzupełnienie informacji związanych z rolnictwem.