Sprzedaż wysłodków buraczanych

Fundamentem dawek pokarmowych dla przeżuwaczy są pasze nadające całości pokarmu pożądaną objętość. Niestety pogoda w minionych latach nie zachęca do ich produkcji, w związku z tym, warto rozważyć użycie pasz pochodzących z produkcji o charakterze rolno- spożywczym.


Produkty odpadowe wytrącające się w trakcie wytwarzania cukru z buraków są cennym pokarmem dla bydła. Wykorzystywane są już od wielu lat w porcjach pokarmowych dla krów. Zmiany potencjału wytwórczego tych zwierząt analizowane na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, a szczególnie rezerwuaru produkcyjnego krów, osiągających  wydajność mleka ponad 50 kg/dzień, powinny zachęcić do stosowania wysłodków buraczanych. Pokarmy odpadowe z cukrowni są paszami dającymi energię, a to przede wszystkim ona jest najważniejszym składnikiem porcji pokarmowej dla wydajnych krów. Są to także pasze które zwierzęta jadają z wielkim smakiem i niezwykłą lubością.

 

Równomiernie do wzrostu obecności wysłodków buraczanekw dawce pokarmowej wyraźnie wzrasta gromadzenie się energii w pokarmie. Stosowanie większych porcji wysłodków skutkuje jednoznaczną obniżką cen paszy w porcji żywieniowej. Dodatkowo zniwelowanie w dawce pokarmowej ilości paszy zasadniczej, daje fizjologiczne dobro dla żwacza. Są chętnie konsumowane przez zwierzęta z uwagi na swoją smakowitość. Jak pokazują zestawienia różnych doświadczeń, wkład w jakość statystycznej dawki żywieniowej smakowitych buraczanych odpadów prasowanych może uzdatniać pobranie suchej masy pokarmu dzięki czemu zwierzęta, takie jak krowy efektywniej dają mleko.


Mogą być również pożądanym uzupełnieniem w racjach żywieniowych bazujących na dodatkach w postaci kukurydzy pastewnej. W praktyce zauważa się, że współcześni hodowcy mają problemy z występowaniem schorzenia zwanego kwasicą, dotykającego  krowy mleczne. Taki stan rzeczy pojawia się na skutek tego, że w dawce substancji kiszonych na bazie kukurydzy krowy otrzymują zawyżone ilości skrobi. Uzupełnienie racji żywieniowej wysłodkami stabilizuje fermentację w narządzie odpowiedzialnym za przeżuwanie u zwierząt i zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy.

 

Sprzedaż wysłodków buraczanych