Inne

Zagrożenie suszą upraw zbóż w Polsce.

Zagrożenie suszą upraw zbóż w Polsce.
Dodano: 30/06/2016

W połowie czerwca IUNG opublikował drugi tegoroczny raport dotyczący oceny stanu zagrożenia suszą upraw w Polsce. Raport ten obejmuje okres dwumiesięczny, tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca br. Uogólniając można stwierdzić, że uprawy zagrożone suszą zlokalizowane są w cześć środkowo-północno-zachodniej kraju w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, pomorskim, zachodnio-pomorskim, łódzkim i lubuskim.
Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja występuje we wschodniej części województwa wielkopolskiego na obszarach graniczących z województwami łódzkim i kujawsko-pomorskim. Niewiele lepiej pod tym względem jest w gminach zlokalizowanych na terenach położonych u zbiegu czterech województw: obu ww. wymienionych oraz łódzkiego i mazowieckiego.
Porównując wyniki badań z obu raportów widać wyraźnie, że susza zdecydowanie rozszerza się obejmując coraz większe terytorium kraju. Jak dynamiczny jest to proces wskazują dane z obu raportów.
Szczególnie widoczne jest to w badaniach dotyczących zbóż jarych. W ich przypadku w pierwszym z raportów IUNG podał informację, że susza została zaobserwowana w 76 gminach. Obecnie są to już  472 gminy (wzrost o 396), czyli 19% spośród wszystkich w kraju (4,2% gruntów ornych) głównie na glebach bardzo lekkich (I kategorii) i bardzo lekkich (II kategorii).
W ostatnim raporcie susza odnotowana została zarówno wśród zbóż ozimych, jak i jarych z tym, że uprawy jare odczuwają braki wody zdecydowanie mocniej.
W zbożach jarych największy udział powierzchni zagrożonych suszą występuje w 3 województwach: kujawsko-pomorskim (15,9%), wielkopolskim (14,0%) i pomorskim (10,8%). W kolejnych województwach na tej liście udziały te są znacznie niższe:  łódzkie (5,3% i lubuskie (4,22%).
Nieco lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku zbóż ozimych.
Odnotowano ją w 279 gminach, czyli 11% spośród wszystkich w kraju (2,0% gruntów ornych).
W zbożach ozimych największy udział powierzchni zagrożonych suszą występuje oczywiście w tych samych województwach, co w zbożach jarych, ale w zdecydowanie mniejszym nasileniu. Są to województwa: wielkopolskie (8,1% całego areału) kujawsko-pomorskie (6,5%) i pomorskie (3,4%). Kolejne to łódzkie (2,9%) oraz lubuskie (1,1%).

 

(JKG)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz