Nowelizacja Prawa Rolnego

Lipiec 2021

Lipiec 2021
Dodano: 22/08/2021

Nowelizacja prawa rolnego lipiec 2021


•Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Data ogłoszenia 2021-07-30  (Dz. U. 2021, poz. 1390)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2021-07-30  (Dz. U. 2021, poz. 1387)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Data ogłoszenia 2021-07-26  (Dz. U. 2021, poz. 1355)

 

•Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Data ogłoszenia 2021-07-22  (Dz. U. 2021, poz. 1345)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Data ogłoszenia 2021-07-20  (Dz. U. 2021, poz. 1326)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2021-07-19  (Dz. U. 2021, poz. 1311)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

Data ogłoszenia 2021-07-16  (Dz. U. 2021, poz. 1300)

 

•Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Data ogłoszenia 2021-07-15  (Dz. U. 2021, poz. 1293)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Data ogłoszenia 2021-07-13  (Dz. U. 2021, poz. 1275)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

Data ogłoszenia 2021-07-12  (Dz. U. 2021, poz. 1265)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich

Data ogłoszenia 2021-07-08  (Dz. U. 2021, poz. 1248)

 

•Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Data ogłoszenia 2021-07-07  (Dz. U. 2021, poz. 1240)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie statutu Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

Data ogłoszenia 2021-07-06  (Dz. U. 2021, poz. 1227)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Data ogłoszenia 2021-07-06  (Dz. U. 2021, poz. 1226)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia 2021-07-05  (Dz. U. 2021, poz. 1215)

 

•Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Data ogłoszenia 2021-07-05  (Dz. U. 2021, poz. 1211)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Data ogłoszenia 2021-07-02  (Dz. U. 2021, poz. 1204)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

Data ogłoszenia 2021-07-02  (Dz. U. 2021, poz. 1200)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

 

Data ogłoszenia 2021-07-02  (Dz. U. 2021, poz. 1199)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz