Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego lipiec 2023

Nowelizacja prawa rolnego lipiec 2023
Dodano: 31/07/2023

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Data ogłoszenia 2023-07-28  (Dz. U. 2023, poz. 1456)

 

•Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2023-07-28  (Dz. U. 2023, poz. 1450)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Data ogłoszenia 2023-07-28  (Dz. U. 2023, poz. 1448)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie warunków produkcji ekologicznej w zakresie pozostawionym do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia 2023-07-27  (Dz. U. 2023, poz. 1442)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Data ogłoszenia 2023-07-21  (Dz. U. 2023, poz. 1397)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data ogłoszenia 2023-07-21  (Dz. U. 2023, poz. 1389)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

Data ogłoszenia 2023-07-20  (Dz. U. 2023, poz. 1382)

 

•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zabezpieczenia upraw maku innego niż niskomorfinowy i konopi innych niż włókniste

Data ogłoszenia 2023-07-19  (Dz. U. 2023, poz. 1379)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych

Data ogłoszenia 2023-07-17  (Dz. U. 2023, poz. 1373)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Data ogłoszenia 2023-07-17  (Dz. U. 2023, poz. 1356)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Data ogłoszenia 2023-07-17  (Dz. U. 2023, poz. 1354)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-07-14  (Dz. U. 2023, poz. 1350)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody

Data ogłoszenia 2023-07-13  (Dz. U. 2023, poz. 1336)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych

Data ogłoszenia 2023-07-11  (Dz. U. 2023, poz. 1320)

 

•Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową

Data ogłoszenia 2023-07-10  (Dz. U. 2023, poz. 1319)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-07-10  (Dz. U. 2023, poz. 1308)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-07-07  (Dz. U. 2023, poz. 1306)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych informacji zawartych w wykazie producentów roślin, którzy spełniają wymagania integrowanej produkcji roślin

Data ogłoszenia 2023-07-07  (Dz. U. 2023, poz. 1301)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-07-05  (Dz. U. 2023, poz. 1299)

 

•Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Data ogłoszenia 2023-07-05  (Dz. U. 2023, poz. 1276)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów

Data ogłoszenia 2023-07-04  (Dz. U. 2023, poz. 1269)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-07-04  (Dz. U. 2023, poz. 1268)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-07-03  (Dz. U. 2023, poz. 1261)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz