Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego sierpień 2023

Nowelizacja prawa rolnego sierpień 2023
Dodano: 03/09/2023

Nowelizacja prawa rolnego sierpień 2023

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Data ogłoszenia 2023-08-31  (Dz. U. 2023, poz. 1764)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Data ogłoszenia 2023-08-30  (Dz. U. 2023, poz. 1747)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-08-29  (Dz. U. 2023, poz. 1732)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Data ogłoszenia 2023-08-25  (Dz. U. 2023, poz. 1699)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających, egzaminów podstawowych i egzaminów uzupełniających oraz uzyskiwania specjalizacji przez doradców rolniczych

Data ogłoszenia 2023-08-22  (Dz. U. 2023, poz. 1676)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Data ogłoszenia 2023-08-22  (Dz. U. 2023, poz. 1668)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-08-18  (Dz. U. 2023, poz. 1653)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-08-16  (Dz. U. 2023, poz. 1625)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-08-16  (Dz. U. 2023, poz. 1619)

 

•Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu

Data ogłoszenia 2023-08-11  (Dz. U. 2023, poz. 1597)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

Data ogłoszenia 2023-08-10  (Dz. U. 2023, poz. 1580)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-08-08  (Dz. U. 2023, poz. 1562)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-08-08  (Dz. U. 2023, poz. 1557)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Data ogłoszenia 2023-08-08  (Dz. U. 2023, poz. 1554)

 

•Jozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-08-08  (Dz. U. 2023, poz. 1553)

 

•Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-08-04  (Dz. U. 2023, poz. 1530)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Data ogłoszenia 2023-08-02  (Dz. U. 2023, poz. 1502)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim

Data ogłoszenia 2023-08-02  (Dz. U. 2023, poz. 1498)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2023-08-02  (Dz. U. 2023, poz. 1496)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wzorów świadectw jakości

Data ogłoszenia 2023-08-01  (Dz. U. 2023, poz. 1479)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Data ogłoszenia 2023-08-01  (Dz. U. 2023, poz. 1478)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz