Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego wrzesień 2023

Nowelizacja prawa rolnego wrzesień 2023
Dodano: 02/10/2023

Nowelizacja prawa rolnego wrzesień 2023

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021−2027”

Data ogłoszenia 2023-09-28  (Dz. U. 2023, poz. 2050)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego

Data ogłoszenia 2023-09-28  (Dz. U. 2023, poz. 2045)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-09-27  (Dz. U. 2023, poz. 2036)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

Data ogłoszenia 2023-09-26  (Dz. U. 2023, poz. 2022)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu polityki CP1 (iii) w zakresie wzmacniania trwałego wzrostu i konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz tworzenia miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2023-09-26  (Dz. U. 2023, poz. 2013)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin

Data ogłoszenia 2023-09-26  (Dz. U. 2023, poz. 2008)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2023-09-25  (Dz. U. 2023, poz. 1981)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Data ogłoszenia 2023-09-25  (Dz. U. 2023, poz. 1980)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, zgodnie z którymi organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać realizację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej

Data ogłoszenia 2023-09-25  (Dz. U. 2023, poz. 1979)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-09-22  (Dz. U. 2023, poz. 1965)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu

Data ogłoszenia 2023-09-21  (Dz. U. 2023, poz. 1956)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2023-09-21  (Dz. U. 2023, poz. 1948)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-09-20  (Dz. U. 2023, poz. 1034)

 

•Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2023-09-20  (Dz. U. 2023, poz. 1933)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-09-19  (Dz. U. 2023, poz. 1926)

 

•Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych

Data ogłoszenia 2023-09-15  (Dz. U. 2023, poz. 1898)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2023 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2023 r. wysokości rekompensaty

Data ogłoszenia 2023-09-15  (Dz. U. 2023, poz. 1896)

 

•Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2023-09-12  (Dz. U. 2023, poz. 1852)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-09-08  (Dz. U. 2023, poz. 1836)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-09-08  (Dz. U. 2023, poz. 1830)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

Data ogłoszenia 2023-09-07  (Dz. U. 2023, poz. 1823)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Data ogłoszenia 2023-09-07  (Dz. U. 2023, poz. 1815)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-09-05  (Dz. U. 2023, poz. 1795)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Data ogłoszenia 2023-09-01  (Dz. U. 2023, poz. 1773)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz