Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego listopad 2023

Nowelizacja prawa rolnego listopad 2023
Dodano: 01/12/2023

Nowelizacja prawa rolnego listopad 2023

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r.

Data ogłoszenia 2023-11-29  (Dz. U. 2023, poz. 2602)

 

•Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data ogłoszenia 2023-11-26  (Dz. U. 2023, poz. 2585)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Data ogłoszenia 2023-11-27  (Dz. U. 2023, poz. 2566)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Data ogłoszenia 2023-11-27  (Dz. U. 2023, poz. 2565)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-11-27  (Dz. U. 2023, poz. 2564)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany

Data ogłoszenia 2023-11-27  (Dz. U. 2023, poz. 2563)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r.

Data ogłoszenia 2023-11-27  (Dz. U. 2023, poz. 2562)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-11-24  (Dz. U. 2023, poz. 2549)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-11-23  (Dz. U. 2023, poz. 2527)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Data ogłoszenia 2023-11-20  (Dz. U. 2023, poz. 2513)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin

Data ogłoszenia 2023-11-17  (Dz. U. 2023, poz. 2501)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych

Data ogłoszenia 2023-11-16  (Dz. U. 2023, poz. 2498)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych

Data ogłoszenia 2023-11-16  (Dz. U. 2023, poz. 2489)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach

Data ogłoszenia 2023-11-13  (Dz. U. 2023, poz. 2460)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

Data ogłoszenia 2023-11-13  (Dz. U. 2023, poz. 2456)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na remediację szkód wyrządzonych środowisku, rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności lub ekosystemów oraz wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2023-11-10  (Dz. U. 2023, poz. 2451)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych

Data ogłoszenia 2023-11-10  (Dz. U. 2023, poz. 2450)

 

•Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Data ogłoszenia 2023-11-10  (Dz. U. 2023, poz. 2445)

 

•Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Data ogłoszenia 2023-11-06  (Dz. U. 2023, poz. 2395)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu oraz terminów przeprowadzania kontroli programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wzoru upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli

Data ogłoszenia 2023-11-06  (Dz. U. 2023, poz. 2394)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-11-06  (Dz. U. 2023, poz. 2381)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2023 r. w sprawie trybu, zakresu, terminów i szczegółowego sposobu rozliczania wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2023-11-03  (Dz. U. 2023, poz. 2373)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz