Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego styczeń 2024

Nowelizacja prawa rolnego styczeń 2024
Dodano: 01/02/2024

Nowelizacja prawa rolnego styczeń 2024

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Data ogłoszenia 2024-01-30  (Dz. U. 2024, poz. 114)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2024-01-29  (Dz. U. 2024, poz. 106)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

Data ogłoszenia 2024-01-29  (Dz. U. 2024, poz. 105)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Data ogłoszenia 2024-01-25  (Dz. U. 2024, poz. 90)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Data ogłoszenia 2024-01-24  (Dz. U. 2024, poz. 82)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Data ogłoszenia 2024-01-23  (Dz. U. 2024, poz. 76)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Data ogłoszenia 2024-01-22  (Dz. U. 2024, poz. 67)

 

•Jozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2024-01-19  (Dz. U. 2024, poz. 66)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2024-01-10  (Dz. U. 2024, poz. 33)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2024-01-10  (Dz. U. 2024, poz. 32)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi

Data ogłoszenia 2024-01-09  (Dz. U. 2024, poz. 28)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw

Data ogłoszenia 2024-01-09  (Dz. U. 2024, poz. 27)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Data ogłoszenia 2024-01-04  (Dz. U. 2024, poz. 14)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Data ogłoszenia 2024-01-04  (Dz. U. 2024, poz. 12)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz