Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego luty 2024

Nowelizacja prawa rolnego luty 2024
Dodano: 03/03/2024

Nowelizacja prawa rolnego luty 2024

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz opatrywania podpisem elektronicznym wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego

Data ogłoszenia 2024-02-29  (Dz. U. 2024, poz. 280)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Data ogłoszenia 2024-02-29  (Dz. U. 2024, poz. 277)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie punktacji kryteriów oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na realizację tych strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2024-02-28  (Dz. U. 2024, poz. 270)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2023 r.

Data ogłoszenia 2024-02-27  (Dz. U. 2024, poz. 265)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Data ogłoszenia 2024-02-27  (Dz. U. 2024, poz. 263)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2024-02-27  (Dz. U. 2024, poz. 261)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań

Data ogłoszenia 2024-02-26  (Dz. U. 2024, poz. 254)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2023 r.

Data ogłoszenia 2024-02-27  (Dz. U. 2024, poz. 265)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Data ogłoszenia 2024-02-27  (Dz. U. 2024, poz. 264)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2024-02-27  (Dz. U. 2024, poz. 261)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań

Data ogłoszenia 2024-02-26  (Dz. U. 2024, poz. 264)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Data ogłoszenia 2024-02-23  (Dz. U. 2024, poz. 244)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie

Data ogłoszenia 2024-02-21  (Dz. U. 2024, poz. 228)

 

•Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Data ogłoszenia 2024-02-20  (Dz. U. 2024, poz. 220)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Data ogłoszenia 2024-02-19  (Dz. U. 2024, poz. 217)

 

•Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

Data ogłoszenia 2024-02-19  (Dz. U. 2024, poz. 212)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Data ogłoszenia 2024-02-22  (Dz. U. 2024, poz. 244)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie

Data ogłoszenia 2024-02-21  (Dz. U. 2024, poz. 228)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Data ogłoszenia 2024-02-19  (Dz. U. 2024, poz. 217)

 

•Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich

Data ogłoszenia 2024-02-19  (Dz. U. 2024, poz. 212)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań int

Data ogłoszenia 2024-02-14  (Dz. U. 2024, poz. 180)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2024-02-09  (Dz. U. 2024, poz. 168)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2024 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

Data ogłoszenia 2024-02-09  (Dz. U. 2024, poz. 165)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2024-02-08  (Dz. U. 2024, poz. 159)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz