Państwa

Polska

Polska
Dodano: 09/02/2018

Polska jest krajem położonym w Europie Środkowo-Wschodniej o powierzchni 312,7 tys. km2, zamieszkałym przez ok. 38,0 milionów ludności.
Największe miasta to: Warszawa (stolica  - 1,75 mln mieszkańców), Kraków (0,76 mln), Łódź (0,70 mln), Wrocław (0,64 mln) i Poznań (0,54 mln).
Pod względem powierzchni Polska zajmuje 69. miejsce na świecie (9. w Europie) , a pod względem liczby ludności miejsce 36 (8. w Europie). Od 2004 roku jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. 

 
Polska jest zaliczana do grupy najbardziej zalesionych krajów w Europie. Lasy zajmują 29% powierzchni kraju (9,1 mln ha). Uprawy rolne zajmują obszar 14,44 mln ha. Do najpopularniejszych upraw należą zboża (70% areału), w tym pszenica i pszenżyta, rośliny pastewne 13% oraz  rośliny przemysłowe 10%.

Dane charakteryzujące rolnictwo w Polsce:
•    obszar upraw rolnych – 14,44 mln ha,
•    całkowita wartość produkcji rolniczej – 22,53 mld euro,
•    całkowita kwota przyznana na płatności bezpośrednie w latach 2015-2020 – 18,08 mld euro,
•    całkowita kwota na przyznana rozwój obszarów wiejskich w latach 2015-2020 – 9,37 mld euro,
•    odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 12,6%,
•    liczba gospodarstw rolnych – 1.500 tys.,
•    średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego – 9,6 ha (śr. w UE – 14,4 ha),
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jedno gospodarstwo rolne – 15,0 tys. euro,
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jeden hektar upraw rolnych – 1,6 tys. euro,
•    średnia dopłata obszarowa – 207 euro/hektar.
Średnia wartość produkcji gospodarstwa rolnego wynosząca w Polsce 15,0 tys. euro jest ponad dwukrotnie niższa od średniejdla całej Unii Europejskiej, która wynosi 33,4 tys. euro oraz 25-krotnie niższa od produktywności lidera pod tym względem w UE, jakim są gospodarstwa w Holandii – 377,5 tys. euro.
Na poniższym diagramie przedstawione zostały średnie wartości produkcji gospodarstw rolnych wybranych krajów UE. 

 

Jak widać niezaprzeczalnie najwyższą wartość produkcji rolnej osiągają gospodarstwa rolne w Holandii, bo średnio ponad 377 tys. euro.  Zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi krajami jest ogromne Produktywność przeciętnego gospodarstwa rolnego w Holandii jest 80-krotnie wyższa od gospodarstwa rumuńskiego (4,7 tys. euro).
Oczywiście wartość produkcji gospodarstwa rolnego jest bezpośrednio zależna m.in. od jego wielkości. Ale nie to jest przyczyną tak ogromnej różnicy w dochodowości gospodarstw polskich i holenderskich, gdyż średnia wielkość gospodarstwa w Holandii (25,9 ha) jest jedynie 2,5 razy większa, niż w Polsce (9,6 ha).

Dla unaocznienia zróżnicowania przeciętnych wielkości gospodarstw w wybranych krajach UE przedstawiamy te dane na diagramie.                        
                        
Zaskakujące, ale największe gospodarstwa rolne w UE są w Czechach (152,0 ha), aż 2,5 razy większe od następnego kraju, jakim jest Dania (62,7 ha) i aż 170-krotnie większe od średniego gospodarstwa na Malcie. Niewielkie gospodarstwa rolne na Malcie wynikają z braku areałów nadających się pod uprawy. Z reguły są to rodzinne, małe gaje oliwne, których uprawa jest wyjątkowo pracochłonna, ale za to wysokodochodowa.
Użytecznym wskaźnikiem dla porównania produktywności gospodarstw w poszczególnych krajach jest średni przychód uzyskiwany z jednego hektara upraw rolnych. W tym wypadku dla unaocznienia różnic pomiędzy krajami również wykorzystamy diagram.

 


Jak widać przychód generowany z upraw na 1 hektarze jest w przypadku gospodarstw holenderskich ponad 6-krotnie wyższy od średniego przychodu w UE, prawie 30-krotnie wyższy od wartości produkcji z hektara na Łotwie i 9-krotnie wyższy od przeciętnej produktywności takiego areału w Polsce. 


*) w artykule wykorzystano dane statystyczne Eurostat za 2015 rok.Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz