Państwa

Słowacja

Słowacja
Dodano: 03/07/2018

Słowacja jest państwem położonym w Europie środkowej o powierzchni 49,1 tys.km2 z liczbą ludności 5,43 mln (szacunki dla 2018 r.). Kraj rozciąga się na 420 km w kierunku wschód-zachód oraz 210 km w kierunku północ-południe.
Pod względem powierzchni zajmuje 128. pozycję na świecie, a pod względem liczby ludności 111. 

 

 

 

 

Słowacja graniczy z pięcioma krajami, tj. z:
- Austrią – granica długości 91 km,
- Czechami – 261 km,
- Polską – 541 km,
- Ukrainą – 90 km,
- Węgrami – 667 km. 

 

Słowacja nie ma dostępu do morza, ale ze względu na swoje położenie w Europie zwana jest „krajem pomostowym”, ponieważ pełni funkcję pomostu między północą, a południem, tj. pomiędzy Skandynawią, a Bałkanami. Wcześniej za czasów Związku Radzieckiego była pomostem miedzy wchodem, a zachodem tj. właśnie pomiędzy tym państwem, a Europą Zachodnią.
Stolicą Słowacji jest Bratysława położona nad Dunajem, drugą pod względem długości rzeką w Europie (po Wołdze). Jest ti jedyna stolica na świecie granicząca z dwoma państwami: z Węgrami na południu oraz z Austrią na zachodzie.
Największe miasta na Słowacji to: Bratysława licząca 420 tys. ludności, Koszyce (240 tys.), Preszów (90 tys.), Żylina (81 tys. ) Bańska Bystrzyca (79 tys.) i Nitra (78 tys.).
Od 1 stycznia 1993 roku, kiedy nastąpił podział Czechosłowacji na Czechy i Słowację, jest samodzielnym państwem.


Od początku 2009 roku Słowacja weszła do strefy euro.
Gospodarka Słowacji wraz z gospodarka Czech uważane są  w Unii Europejskiej za najstabilniejszą spośród byłych państw socjalistycznych.
Pod względem wielkości PKB Słowacja jest 19. Gospodarką Unii Europejskiej. Słowacja jest pozbawiona znaczących ilości bogactw naturalnych. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi z elektrowni atomowych, ponadto dość duży udział mają elektrownie wodne.
W Polsce Słowacja cieszy się opinią (całkowicie zasłużenie) kraju przyjaznego biznesowi, czego potwierdzeniem  jest niepodlegający częstym zmianom system prawny i podatkowy.
Dochody osób fizycznych są na Słowacji opodatkowane podatkiem PIT ze stawką 19% (dla dochodu rocznego nie przekraczającego 35 tys. euro) i stawką 25% (dla dochodu rocznego wyższego od tego poziomu). Słowaccy podatnicy korzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3,8 tys. euro rocznie, czyli ponad czterokrotnie wyższej niż ta, która przysługuje polskim podatnikom.
Kraj ma bardzo dobrze rozwinięte nowoczesne rolnictwo – głównie obszary na południu położone nad Dunajem i Cisą w Wielkiej Nizinie Węgierskiej.


Głównymi uprawami na Słowacji są: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe, winorośl, tytoń i ziemniaki.
Słowacja jest dla Polski ważnym partnerem, u którego kupujemy znaczące ilości produktów rolniczych. Przykładowo zajmuje drugie pozycje w tej kategorii pod względem naszego importu pszenicy (w 2017 r. 261 tys. ton) i jęczmienia (53 tys. ton). Importujemy ze Słowacji także duże ilości kukurydzy – 62 tys. ton, co oznacza 3. pozycję  wśród największych eksporterów kukurydzy do Polski oraz rzepaku – 45 tys. ton (4. miejsce).


Podstawowe dane dotyczące rolnictwa Słowacji:
•    obszar upraw rolnych – 1,90 mln ha,
•    całkowita wartość produkcji rolniczej – 2,25 mld euro,
•    całkowita kwota przyznana na płatności bezpośrednie w latach 2015-2020 – 2,31 mld euro,
•    całkowita kwota na przyznana rozwój obszarów wiejskich w latach 2015-2020 – 1,61 mld euro,
•    odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 3,2 %,
•    liczba gospodarstw rolnych – 24,5 tys.,
•    średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego – 77,6 ha (śr. w UE – 14,4 ha),
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jedno gospodarstwo rolne – 91,8 tys. euro,
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jeden hektar upraw rolnych – 1,2 tys. euro,
•    średnia dopłata obszarowa – 201 euro/hektar,

Największe gospodarstwa rolne w UE są w Czechach (średnia powierzchnia152,0 ha) oraz na Słowacji – 77,6 ha. Wynika to z faktu, że obecne gospodarstwa w Czechach i na Słowacji są następcami wielkich państwowych przedsiębiorstw rolnych utworzonych przed kilkudziesięciu laty w Czechosłowacji - jeszcze w epoce socjalizmu.
Słowacja jest państwem zaliczanym w Unii Europejskiej do grupy najbardziej troszczących się o najsłabsze grupy społeczne. Przykładem może tu być prawo upoważniające do bezpłatnych przejazdów koleją dzieci i młodzież do 18 roku życia, studentów do 26 roku, wdowy, niepełnosprawnych oraz seniorów (posiadających obywatelstwo Słowacji).  Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz