Państwa

Litwa

Litwa
Dodano: 03/09/2018

Litwa jest państwem położonym Środkowej Europie na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Geometryczny środek Europy znajduje się właśnie na terytorium tego kraju.
Powierzchnia kraju wynosi 65,3 km2 – pod tym względem plasuje się na 123. miejscu na świecie. Liczy 2,8 mln ludności (141. miejsce na świecie). Największymi mniejszościami na Litwie są Polacy (6,6%) oraz Rosjanie (5,8%).

 

 

 

Łączna długość granic Litwy wynosi 1.761 km, z czego 29 km stanowi wybrzeże Morza Bałtyckiego.
Litwa graniczy z:
- Rosją – od zachodu, granica długości 273 km,
- Polską – od południowego zachodu, granica 104 km,
- Białorusią – od wschodu, granica 677 km,
- Łotwą – od północy, granica 576 km.


Geometryczny środek Europy znajduje się właśnie na terytorium Litwy.

 
Litwa jest krajem nizinnym (najwyższe wzniesienie 293 m n.p.m.) o klimacie umiarkowanym, ciepłym, z charakterystycznymi silnymi wiatrami i gwałtownymi zmianami pogody.
Krajobraz kraju charakteryzuje się gęstą siecią rzek oraz wielką liczba jezior (ok. 6.000). Największe rzeki to: Niemen (469 km w granicach Litwy), którego dorzecze zajmuje ponad 70% powierzchni kraju oraz Wilia (234 km w kraju). Najdłuższą rzeką w całości płynącą na terytorium Litwy jest rzeka Święta (246 km). 
Największe miasta to: Wilno (570 tys. mieszkańców), Kowno (420 tys.), Kłajpeda (200 tys.), Szawle(145 tys.) i Poniewież (125 tys.).


Kraj ma rozwinięte rolnictwo wyspecjalizowane przede wszystkim w produkcji mleka i mięsa. Uprawia się głównie zboża (pszenica, jęczmień, żyto), kukurydzę, buraki pastewne i cukrowe, rzepak, ziemniaki i len. Grunty orne zajmują 45% powierzchni kraju, pastwiska i łąki 17% oraz lasy 32%. W pobliżu licznych jezior występują ogromne torfowiska zajmujące łącznie ponad 5% powierzchni kraju. Przeważają ubogie gleby darniowo-bielicowe, (ponad 50% powierzchni kraju), darniowo-glejowe i bielicowo-bagienne.


Podstawowe dane dotyczące rolnictwa Litwy:
•    obszar upraw rolnych – 2,74 mln ha,
•    całkowita wartość produkcji rolniczej – 2,78 mld euro,
•    całkowita kwota przyznana na płatności bezpośrednie w latach 2015-2020 – 2,73 mld euro,
•    całkowita kwota na przyznana rozwój obszarów wiejskich w latach 2015-2020 – 1,38 mld euro,
•    odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 8,4 %,
•    liczba gospodarstw rolnych – 199,9 tys.,
•    średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego – 13,7 ha (śr. w UE – 14,4 ha),
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jedno gospodarstwo rolne – 13,9 tys. euro,
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jeden hektar upraw rolnych – 1,0 tys. euro,
•    średnia dopłata obszarowa – 152 euro/hektar (w Polsce 207 euro/ha, średnio w UE 240 euro/ha).

Litwa jest znaczącym partnerem Polski w wymianie produktów rolnych. W wymianie towarowej produktów rolno-spożywczych z Litwą mamy mocno dodatnie saldo handlowe, gdyż nasz eksport jest dwukrotnie wyższe od naszego importu. W 2016 roku kupiliśmy na Litwie takich towarów za 271 mln euro, a wyeksportowaliśmy za 553 mln euro. W ostatnim 2017 roku z Litwy sprowadziliśmy produkty rolne o wartości 294 mln euro, a sprzedaliśmy naszym litewskim partnerom za 570 mln euro (na podstawie danych MRiRW opatrzonych zastrzeżeniem: „UWAGA: Dane są w trakcie weryfikacji - mogą być obarczone istotnymi błędami”).


Litwa w 2017 roku mocno zliberalizowała przepisy dotyczące możliwości nabywania ziemi ornej przez obcokrajowców. Mogą oni kupować grunty orne, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze łączna powierzchnia nabytych użytków rolnych kupionych od państwa nie może być większa niż 300 ha, natomiast w przypadku gruntów prywatnych maksymalnie mogą nabyć 500 ha. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli obcokrajowiec nabędzie grunty rolne i przeznaczy je na hodowlę zwierząt. W takim przypadku stosuje się przelicznik: jedna sztuka hodowanego zwierzęcia uprawnia do nabycia jednego hektara ziemi ornej. Już teraz spora grupa polskich rolników uprawia ziemię na terenach przygranicznych, gdyż po pierwsze dostępność ziemi na Litwie jest większa, a po drugie czynsze dzierżawne są zdecydowanie niższe niż w Polsce.


Zjawisko to może się pogłębiać, ponieważ ceny ziemi rolnej na Litwie są niższe, jak w kraju. Wynoszą one od 2 tys. euro do maksymalnie 9 tys. euro za hektar. Do tego najniższe ceny gruntów są przy granicy z Polską. Do tego jest również sporo ofert dzierżawy ziemi w rejonach olickim, łoździejskim i solecznickim.Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz