Państwa

Dania

Dania
Dodano: 17/12/2019

Dania jest państwem skandynawskim położonym w Europie Północnej.  W większej części (70%) położona jest na Półwyspie Jutlandzkim. Pozostałą część kraju stanowi ponad 400 wysp (80 jest zamieszkanych). W skład państwa wchodzą również dwa terytoria zamorskie: Grenlandia o powierzchni 2,16 tys. km2 (60 tys. mieszkańców) oraz Wyspy Owcze o powierzchni 1,4 tys. km2 (50 tys. mieszkańców).
Część kontynentalna kraju okalają wody Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Na południu Dania graniczy z Niemcami. Na wschodzie oddzielona jest od Szwecji cieśninami Kattegat i Oresund, a na północy od Norwegii cieśninami Kattegat i Skagerrak.


 

Powierzchnia kraju wynosi 43,1 tys. km. Liczy 5,4 mln ludności. Linia brzegowa ma aż 7.314 km długości. Największe wyspy duńskie to Zelandia, na której położona jest stolica kraju Kopenhaga oraz Fionia i Bornholm. Największe miasta Danii to: Kopenhaga – 520 tys. mieszkańców, Arhus – 240 tys. i Odense.
W Danii panuje klimat umiarkowany, ciepły typu morskiego z przewagą klimatu atlantyckiego. Często występują długotrwałe wiatry, przede wszystkim zachodnie. Charakteryzuje się on krótkimi, łagodnymi zimami i ciepłymi, wilgotnymi latami, bez upałów. Największe nasilenie opadów ma miejsce w okresach jesiennych. Głównie we wschodniej części kraju. Z kolei w jego zachodniej części często występują mgły. Opady śniegu są bardzo rzadkie.
W części kontynentalnej przeważają tereny równinne. Średnia wysokość nieco przekracza 30 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie 173 m n.p.m.).
Uprawy rolne zajmują ponad 66% obszaru kraju i jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie.


Podstawowe dane dotyczące rolnictwa Danii (wg danych Eurostat 2015):
•    obszar upraw rolnych – 2,64 mln ha,
•    całkowita wartość produkcji rolniczej – 11,88 mld euro,
•    całkowita kwota przyznana na płatności bezpośrednie w latach 2015-2020 – 5,41 mld euro,
•    całkowita kwota na przyznana rozwój obszarów wiejskich w latach 2015-2020 – 0,539 mld euro,
•    odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 2,5 %,
•    liczba gospodarstw rolnych – 42,1 tys.,
•    średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego – 62,7 ha (śr. w UE – 14,4 ha),
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jedno gospodarstwo rolne – 282,2 tys. euro,
•    średnia wartość produkcji rolniczej na jeden hektar upraw rolnych – 4,5 tys. euro,
•    średnia dopłata obszarowa – 346 euro/hektar (w Polsce 207 euro/ha, średnio w UE 240 euro/ha).
Dania jest krajem bardzo dobrze rozwiniętym gospodarczo. W strukturze dochodu narodowego zdecydowanie dominują usługi (ponad 70% przychodów), a dalej kolejno przemysł ok. 30% i rolnictwo ok. 5%.
Duńskie rolnictwo zaliczane jest do najnowocześniejszych nie tylko w Unii Europejskiej, ale wręcz na świecie. Słynie z mechanizacji i bardzo dużej wydajności. Jego cechą charakterystyczną są mocne powiązania producentów rolnych z odbiorcami wytwarzanych przez nich produktów. Korzenie tych powiązań sięgają XIX wieku, kiedy powstawały zawiązki powszechnego dziś w tym sektorze gospodarki ruchu spółdzielczego.


Rolnictwo duńskie zdominowane jest przez produkcję zwierzęcą, przede wszystkim mięsa wieprzowego, jaj, mleka oraz jego przetworów, które dają łącznie ponad 70% łącznych przychodów rolnictwa. Dania jest jednym z największych eksporterów jaj na świecie, a masła w Europie.
Produkcja roślinna generuje niecałe 30% przychodów branży rolnej. Uprawiane są głównie: pszenica, jęczmień, owies, żyto, buraki cukrowe, ziemniaki.  
Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze, którymi objęto gospodarstwa rolne z 25 krajów, wynika, że rolnicy duńscy mają gorsze perspektywy rozwojowe od producentów rolnych ze wszystkich innych krajów objętych badaniami, ze względu na bardzo wysoki poziom przez nich już osiągnięty. Większość gospodarstw rolnych w Danii jest już u szczytu swoich możliwości rozwojowych.
Rolnicy duńscy są świetnie wykształceni, dysponują perfekcyjnym systemem dopływu informacji ważnych dla podejmowania decyzji produkcyjnych, są wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt, zarządzają gospodarstwami o optymalnej do prowadzenia wielkości 60-70 hektarów.
Z drugiej strony dalsze poprawianie wyników finansowych mocno wstrzymują ustabilizowane na wysokim poziomie koszty pracy, ceny gruntów, środków ochrony roślin, nawozów, pasz, kosztów usług, w tym weterynaryjnych, inwestycji, itp. Koszty produkcji rolnej są najwyższe wśród wszystkich 25 krajów objętych badaniami.
Mimo tak trudnych warunków duńscy rolnicy udowadniają, że są w stanie konkurować wydajnością i jakością swojej produkcji z najlepszymi na świecie.Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz