PROW 2014-2020

Kolejny nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020- Uwaga Młodzi Rolnicy!!!!

Kolejny nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020- Uwaga Młodzi Rolnicy!!!!
Dodano: 31/05/2018

Od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w wysokości 100 000 złotych bezzwrotnej premii. Aby dana osoba fizyczna mogła  ubiegać się o pomoc w takiej wysokości powinien spełnić następujące warunki:
a)    w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
b)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
c)    posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
d)    przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
e)    przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
f)    najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:
•    o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
•    którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosku o przyznanie pomocy i pozostałych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc i wypłatę wsparcia znajdują się na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.htmlWasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz